Podpořme Radio Proglas


27.03.2020

Vážení přátelé, Radio Proglas se v těchto těžkých dnech potýká s finančními problémy a potřebuje naši pomoc. Dělá již mnoho let neocenitelnou službu. Přináší do našich srdcí radost, klid a lásku. Udělejme proto dnes naopak my radost těm, kteří se o nás celé ty roky starají, aby k nám i nadále mohl znít hlas našeho rádia. Prosím, pokud můžete, tak Proglas podpořte.

Příspět můžete v rámci dárcovské výzvy - https://www.darujme.cz/vyzva/1201338

 

Děkuji vám! 

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL