Souhrn nejdůležitějších událostí týdne - Poděkování


22.03.2020

Vážení přátelé, chtěl bych tento souhrn týdne využít k poděkování

  • lékařům, zdravotníkům, sestřičkám, lékárníkům, hasičům, policistům, vojákům a sociálním pracovníkům za prvotřídní starost o zdravotní péči a naši bezpečnost
  • prodavačům, zemědělcům, potravinářům a řidičům náklaďáků, co pro nás vozí zboží a všem, kteří se starají o to, že máme co jíst a kde to nakoupit
  • dobrovolníkům, kteří zdarma šijí roušky a rozdávají je potřebným, koordinují spolupráci dobrovolnických týmů např. s nemocnicemi a firmami poskytujícími materiál či stroje, nebo na své náklady pomáhají materiál a roušky rozvážet
  • ADLER Czech, a.s. a Martinu Hausenblasovi, kteří poskytnuli zdarma spoustu materiálu na šití roušek
  • Charitě ČR a ostatním organizacím, které i v této nelehké době stále plní své poslání a poskytují své služby potřebným
  • ČT za její pořady, které nejenom pomáhají učitelům vzdělávat naše děti mimo školní budovy, ale již od zítřka také nabídnou speciální vysílání pro seniory
  • těm, kteří se mnou nebo přímo s vládou komunikují a pomáhají se zajištěním dodávek zdravotnického materiálu
  • desítkám domácích firem, které pomáhají s výrobou ochranného materiálu pro zdravotníky a veřejnost
  • a v neposlední řadě vám všem za to, že ukazujete v posledních týdnech obrovskou solidaritu a ochotu si pomáhat

Děkuji moc vám všem! #spolecne #zajedenprovaz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL