Chystáme roušky pro Česko - pomozte také, prosím!


17.03.2020

Výzva

KDU-ČSL prosí své členy, sympatizanty a lidi dobré vůle: všichni, kdo můžete vyrábět roušky pro další potřebné (jako jsou klienti sociálních služeb, senioři atp) registrujte se na mail rousky@kdu.cz

Dáváme dohromady celorepublikovou síť dobrovolníků pro šití a distribuci roušek. Budeme rádi za každou pomocnou ruku!

Pokud šít nemůžete či neumíte, ale máte vhodný materiál na výrobu roušek = látky, které můžete postrádat, prosím, napište nám také!

Zároveň Vás žádáme - pokud máte kontakt na organizace, které potřebují roušky pro své klienty, napište i Vy na rousky@kdu.cz Všechny požadavky a nabídky vzájemně propojíme.

Navíc chceme v příštích dnech zajistit dodávku hotových výrobků na potřebná místa. Pokud se můžete nabídnout jako dobrovolník, který by zajistil dopravu roušek, pište na stejnou adresu: rousky@kdu.cz.

Budeme se snažit společně udělat maximum pro zabránění dalšímu šíření i touto formou.

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL