Lidovci představili soubor praktických kroků, které mají zmírnit dopady regulací v boji s koronavirem


12.03.2020

Tisková zpráva

KDU-ČSL souhlasí se zavedením nouzového stavu, který ve čtvrtek po 14. hodině vyhlásila vláda. Lidovci představili soubor praktických kroku, které mají zmírnit dopady regulací v boji s koronavirem.

Pro KDU-ČSL je důležité zajistit bezpečnost lidí, nejenom zdravotnického personálu, ale i skupin, které budou klíčové pro to, aby se mimořádná situace na území České republiky podařila zvládnout.

KDU-ČSL vybízí k podpoře ze strany státních institucí, ale i veřejného sektoru pro to, aby bylo umožněno lidem, kteří nejsou nezbytně nutní pro chod ekonomiky a firem, pracovat z domova a rozšířit tak model „home office“.

KDU-ČSL je připravena pomoci s řešením, které se týká poměrně složité situace rodičů, kteří musí být doma se svými malými dětmi. Dlouhodobě poukazuje na to, že ošetřovné ve výši 60 procent nestačí. Rodiče budou muset v polovině příštího měsíce platit účty a ty nepoklesnou o 40 procent. KDU-ČSL proto apeluje na vládu, aby se prodloužila lhůta devíti dnů a aby se navýšila i ta spodní hranice 60 procent vyměřovacího základu na náš návrh 100%.

KDU-ČSL podporuje rozšíření ošetřovného i na OSVČ, protože mimořádné dávky v hmotné nouzi mají dlouhý administrativní proces a budou zatěžovat státní aparát. Lidovci apelují na to, aby se ošetřovné rozšířilo i na živnostníky, tam kde ty rodiče musí zůstat doma.

Vláda by měla dát garanci soukromému sektoru, firmám, živnostníkům, že jim dokáže pomoci i nad rámec těch opatření, která už byla zveřejněna. Nestačí jenom odložit povinnost podat daňová přiznání a zaplatit daň, případně DPH. To jsou dobré kroky, které byly učiněny. Nestačí jenom poskytnout podnikatelům bezúročné půjčky s odkladem splátek. Je to důležité, aby se ČR nepropadla do hluboké krize. Bude proto nutné sáhnout do státního rozpočtu.

KDU-ČSL apeluje na veřejnoprávní média, aby během mimořádného opatření, kdy děti nechodí do školy, upravila svůj program tak, aby podpořila vzdělávání dětí z domova.

KDU-ČSL požaduje, aby státní zaměstnanci (hasiči, policisté, zaměstnanci úřadu práce a další) byli vybaveni dostatečnými ochranými pomůckami, jakou jsou například respirátory. Je důležité chránit jejich zdraví.

KDU-ČSL požaduje, aby lékaři a zdravotnický personál měl dostatečné množství ochranných pomůcek.

KDU-ČSL je připravena se s vládou bavit o státním rozpočtu. Není možné opakovat scénář z dob hospodářské krize, kdy se utlumila a udusila tehdejší ekonomika. Musíme zajistit fungování ekonomiky a dostatek peněz pro rodiny a kompenzace pro podnikatele. Ekonomika se nesmí zastavit. Vládní rozpočtová rezerva na tyto kompenzace nebude stačit.

Poslanecký klub KDU-ČSL je připravený v rámci legislativního procesu projednat ve zrychleném čtení nezbytné právní úpravy zákonů, které pomohou rodinám řešit tuto situaci.

Pro KDU-ČSL je důležité hledat řešení také na evropské úrovni. KDU-ČSL souhlasí s vytvořením investičního fondu EU v hodnotě 25 miliard euro (640 miliard korun), který má za cíl zmírnit dlouhodobý ekonomický dopad současné pandemie. Finanční prostředky budou určeny pro malé a střední podniky, trh práce, zdravotnické systémy a další citlivé části ekonomiky štítky lidovciopatřeníkoronaviruspraktické kroky


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL