Souhrn nejdůležitějších událostí týdne


01.03.2020

Vážení přátelé, mám pro Vás opět souhrn důležitých událostí uplynulého týdne. Přeji Vám příjemné čtení.

Andrej Babiš (ANO) lživě obvinil Tomáše Zdechovského z vlastizrady. Pan premiér by si měl uvědomit, že chtít transparentnost a férovost v ČR není vlastizrada. Předsednictvo KDU-ČSL požaduje od předsedy hnutí ANO okamžitou veřejnou omluvu.

Máme mít strach z šíření koronaviru? Jako táta chápu, že každý má obavy o zdraví svých dětí a celé rodiny, ale panika opravdu není na místě. Kdyby nebyla média, tak bychom dnes nevykupovali lékárny a obchody. Je snadné podlehnout dojmu, že se světem šíří nemoc, která ohrožuje miliony lidí. Kdo ale bude selským rozumem vyhodnocovat informace, tak si uvědomí, že tato nemoc není v drtivé většině případů smrtelná. Její příznaky lze navíc z počátku lehce zaměnit s jinými nemocemi a propadnout zbytečné panice. Byl jsem čtyři roky členem Bezpečnostní rady státu a myslím, že ačkoli nikdy nelze být na všechno 100 % připraven, tak na mimořádné situace je ČR připravena dobře. Téma jsem komentoval také v pořadu Události, komentáře - http://bit.ly/3cm9H6b

V týdnu jsme si připomínali smutná výročí 72 let od chvíle, kdy v naší zemi začalo období komunistické totality a 70 let od smrti faráře Josefa Toufara, který zemřel na následky krutého mučení příslušníky Státní bezpečnosti. Nezapomínejme prosím na naši historii. Svobodu a demokracii můžeme velmi rychle ztratit, ale o to obtížněji se pak získávají zpět.

Komise pro spravedlivé důchody jednala o navýšení odvodů pro OSVČ. Konkrétně o variantě zvýšení vyměřovacího základu OSVČ pro odvody záloh pro sociální zabezpečení, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji, z 50 na 75 procent. S bonusy za potomka či za odpracované roky navíc se nepočítá. Financování by se pak mělo nastavit až v dalších letech. Vůbec se mi nelíbí, že současně s reformou nemá být stanoveno, z čeho se budou důchody platit. Je také důležité i nadále zohledňovat, že někdo pracoval víc a déle. Navíc současný důchodový systém je nespravedlivý vůči maminkám, které vychovaly dítě, nebo vdovcům a vdovám. Ti mají momentálně o 1 800 Kč, resp. o 2 500 Kč nižší důchody oproti průměru. To musí jakákoli smysluplná reforma důchodů řešit. KDU-ČSL svou vizi skutečně rodinné důchodové reformy již představila - http://bit.ly/38aHpt3

Lidé v tísni mají v ČR ztížený přístup k pomoci. Dostupného bydlení a sociálních služeb je nedostatek. Úřady práce nejsou nastaveny tak, aby s klientem jeho situaci individuálně řešily. Chybí školky i dlouhodobá zdravotní péče. To jsou závěry zprávy Caritas Cares 2019, kterou představila Charita ČR a Caritas Europa. V KDU-ČSL to vnímáme jako jedny ze zásadních problémů ČR a proto spolupracujeme s odborníky na přípravě zákona o bydlení a zavedení sociálního a dostupného bydlení.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL