Lidé brojí proti záboru půdy u Hněvotína


24.02.2020

Právo

Již více než sedm set lidí vyjádřilo podpisem petice protest proti záboru zhruba 44 hektarů kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína na Olomoucku pro stavbu tzv. národního biomedicínského a biotechnologického centra.

Zábor zemědělské půdy loni v září umožnilo krajské zastupitelstvo, když schválilo aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

„Pokud nevyroste vědecké, biomedicínské centrum, bude tam pouze zemědělská produkce, nepřipustíme novou montovnu,“ zdůraznil při jednání zastupitelů olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Odpůrci investice se však domnívají, že zástavba takové půdy je možná pouze po náležitě prokázaném jiném veřejném zájmu, který převažuje nad veřejným zájmem ochrany půdy. A veřejný zájem na zástavbě kvalitní zemědělské půdy podle nich v tomto případě náležitě prokázán nebyl.

Ještě před schválením zmíněné aktualizace zorganizoval petiční akci krajský zastupitel, poslanec Sněmovny Marián Jurečka (KDU-ČSL). Získal 1638 podpisů. Nová petice by podle jednoho z jejích organizátorů, Vladislava Raclavského, měla vytvořit důrazný tlak na zrušení usnesení o aktualizaci. „Jde tedy o zcela nový požadavek,“ tvrdí Raclavský.

Hněvotín kvůli schválené aktualizaci zásad územního rozvoje chystá správní žalobu na Olomoucký kraj. Se záměrem biomedicínského centra dlouhodobě nesouhlasí. Obci se nelíbí nejen zábor kvalitní zemědělské půdy, ale i zhoršení kvality životního prostředí, které by mohla zástavba přinést. „Haly by měly stát 200 metrů od našich rodinných domků. To nechceme,“ řekl Právu starosta Hněvotína Jaroslav Dvořák (SNK). Zastavení plochy by podle odpůrců mohlo mj. ohrozit zdroje pitné vody.

Krajští úředníci zastupitelům loni doporučili námitky Hněvotína vůči záboru zemědělské půdy zamítnout. Argumentovali tím, že krajský úřad je vázán dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně této strategické plochy.

Část pozemků leží na katastru Olomouce. „Jsme zásadně proti tomu, aby na nich v budoucnu vznikly obří sklady nebo logistická centra. Naopak centra s výzkumným a inovačním potenciálem, která pomohou v regionu vytvořit místa pro vzdělané lidi, jsou z našeho pohledu vítána,“ uvedl již dříve olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Podle hejtmanství bude plocha u Hněvotína využita pouze pro stavbu biomedicínského centra. K jeho vybudování se před lety v memorandu přihlásily Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio a developerská společnost Gemo. Univerzita však později informovala, že se na přípravě projektu už nepodílí.

I to byl jeden z impulzů, proč primátor požádal o schůzku všech zainteresovaných, na níž by se mělo jednat o účelu a budoucnosti celého projektu. „Uskuteční se v polovině března,“ sdělila Právu mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá. 

Autor: Miloslav Hradil


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL