Plánovaná návštěva Zlínského kraje


01.04.2014

V pátek 4. dubna 2014 navštíví ministr zemědělství Marian Jurečka Zlínský kraj. Podívejte se na harmonogram návštěvy a zjistěte, kam přesně zavítá.

8.30 Zemědělský výzkumný ústav (Kroměříž)

12.30 Společnost Kromilk (Kroměříž)

13.30 Společnost Kmotr (Kroměříž)

15.00 Beseda se zemědělci (Fryšták u Zlína)

17.00 Prohlídka farmy a Muzea zemědělské techniky (Pravčice)


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL