Pozvánka na přednášku: Změna klimatu a naše krajina – dopady a adaptace


11.02.2020

Vážení přátelé, srdečně Vás zvu na přednášku, která se uskuteční 27. 2. v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Téma:

Změna klimatu a naše krajina – dopady a adaptace

Lektor:

prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně a Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Popis:

Přednáška bude zahájena vysvětlením podstaty změny klimatu a historickou analýzou jeho vývoje v ČR s důrazem na výskyt sucha v posledních letech včetně jeho vývoje v roku 2019. Z pohledu dopadů na vodní bilanci krajiny, půdy, ale i pěstování plodin bude představen očekávaný vývoj klimatu a s ním související předpokládaná adaptace české krajiny s důrazem na zemědělství, jak z pohledu produkčních tak mimoprodukčních funkcí. Oporou pro část přednášky budou veřejně dostupné portály spravované vědeckým týmem z MENDELU a CZECHGLOBE především www.intersucho.cz, www.klimatickazmena.cz a www.vynosy-plodin.cz.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL