Olomoucký kraj nespravedlivě rozděluje dotace do sportu


05.02.2020

Víte, že Olomoucký kraj byl mezi lety 2014-2017 v pořadí 2. za hl. m. Prahou v objemu dotací do oblasti sportu na 1 obyvatele?

Na tom by ostatně nemuselo být nic špatného. Všichni chceme dát možnost našim dětem se ve volném čase věnovat sportu a vychovávat tak třeba i budoucí reprezentanty ČR. Ostatně i v pozdějším věku se spousta z nás ráda alespoň rekreačně nějakému sportu věnuje, ať už pro zdraví, nebo jen pro zábavu.

Nerozumím ale tomu, když několik let po sobě Olomoucký kraj navýšil dotace do sportu na 150 a více milionů Kč, že např. ORP Konice nedostala na investičních dotacích mezi lety 2014-2018 ani korunu! Co se týče neinvestičních dotací, jsou na tom v Konici o poznání lépe a mají krásných cca 65 Kč na 1 obyvatele.

Podobné nerovnosti, i když ne tak obrovské, jsou v rámci celého kraje. Zajímalo by mě, proč se vedení kraje rozhodlo rozdělovat peníze právě tímto způsobem, protože zrovna sport bychom měli mít zájem podporovat v rámci celého kraje víceméně rovnoměrně. Lidé v Konici, Litovli nebo Hranicích přeci také chtějí sportovat. Co si o tom myslíte Vy?


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL