Lidovci i letos podpoří valentýnské dárcovství krve


05.02.2020

Tisková zpráva

Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo své členy, aby se ve dnech 10. – 14. února 2020 zapojili do celostátní akce Kdo miluje, daruje krev. Cílem akce je, aby po domluvě s místními transfúzními stanicemi přišlo co nejvíce lidí darovat krev. KDU-ČSL se také obrátila na své mládežnické organizace Mladí křesťanští demokraté a Mladí lidovci, aby se přidali a aktivně zapojili do náboru prvodárců ve svém okolí.

Podle doporučení Českého červeného kříže je v České republice zapotřebí mít alespoň 300 tisíc dárců krve, 40 tisíc dárců krevní plazmy a navíc získat minimálně 30 tisíc prvodárců ročně, kteří by nahradili ty, co již krev darovat nemohou. Ze zprávy této organizace však vyplývá, že v roce 2018 činil počet registrovaných dárců v nemocničních zařízeních jen 233 tisíc lidí, prvodárců bylo 27 tisíc a dárců krevní plazmy je u nás registrovaných momentálně zhruba 120 tisíc.

„V České republice podle údajů Červeného kříže chybí zhruba sedmdesát tisíc dárců a každý rok jich navíc po tisících ubývá. Věřím, že podobné výzvy mohou pomoci tento trend zvrátit a nejen naši členové si uvědomí, že krev je nenahraditelná, lze jí získat jen dárcovstvím a zapojí se do stálého dárcovského programu,“ komentoval výzvu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Svátek svatého Valentýna je podle nás dobrou příležitostí proto, abychom oslovili mladé lidi a prvodárce k tomu, aby šli darovat krev. Pravidelné dárcovství krve je projevem lásky i odvahy člověka,“ připomněl europoslanec Tomáš Zdechovský, který akci Kdo miluje, daruje krev v roce 2007 založil a i on sám je pravidelným dárcem krve.

Kde mohou lidé darovat – seznam Transfúzních stanic:

https://www.cervenykriz.eu/cz/bdk_jak/ZTS.pdf

Všechny informace o dárcovství:

https://www.prodarce.cz/darcovstvi/

https://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL