Týden v politice na ČT24 k problematice odpadů


15.01.2020

Nákladání s odpady nebo snížení skládkování v následujícíh deseti letech. Tato témata se řešila v uplynulém týdnu v Poslanecké sněmovně. „V příliš dobrém stavu oběhové hospodářství nemáme. Když se podíváme na ostatní státy Evropské unie, tak se nám zdaleka nedaří dobře třídit a především recyklovat a využívat tyto druhotné suroviny," řekl poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka. Celou reportáž můžete zhlédnout zde.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL