Seminář: Ekonomické aspekty oběhového hospodářství


19.12.2019

Srdečně Vás zveme na seminář s názvem „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“. Akce, která se koná pod záštitou poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky, se uskuteční v úterý 7. ledna 2020 v Poslanecké sněmovně (místnost E 48, Konírna, Malostranské náměstí 7/19) od 9:30 do 15:00 hodin.

V hlavním panelu s názvem Prezentace plánovaných změn v legislativě a jejich ekonomických dopadů na firmy, obce, veřejné finance (rekapitulace k návrhům ZoO, Z o obalech, zákona o VVUŽ) vystoupí Jan Maršák z Ministerstva životního prostředí, ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, docentka Jana Soukupová z Masarykovy univerzity v Brně, technický ředitel společnosti SUEZ CZ Petr Špičák, zástupce generálního ředitele pro rozvoj společnosti SUEZ ČR Michal Straka a ředitel společnosti CETA Praha Aleš Rod. Po skončení hlavní části proběhne závěrečná diskuze.

Podrobný program naleznete zde - https://bit.ly/2S6DB6U

Potvrzení účasti na seminář je možné do 20. prosince 2019 na e-mail: kopeckal@psp.cz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL