Jednání krajského zastupitelstva


16.12.2019

Dnešní jednání krajského zastupitelstva a schvalování rozpočtu na rok 2020:

Kraj na příští rok plánuje nerealistické zvýšení očekávaných příjmů rozpočtu o 8%, kdo sleduje signály ochlazování ekonomiky toto nemůže na příští rok myslet vážně. Na úvod pan hejtman vyzvedne, že dotační tituly zvyšují o 25% oproti letošnímu roku. Obcemi nejvíce využívaný dotační titul Program na Obnovu Venkova (POV) ale zůstává na stejné částce jako v roce 2019, i když 40% obcí našeho kraje letos nebylo úspěšných se svou žádostí, protože nebylo dost finančních prostředků!! Individuální dotace (takový medvěd rady kraje) ale vedení kraje navyšuje na závratných 96,125 mil. Kč!!

Dále dotační titul pro vysoké školy, který byl ještě v roce 2018 ve výši 10,35 mil. Kč navyšuje pro příští rok na 26,5 mil. Kč!! Z tohoto dotačního titulu čerpají především dvě soukromé vysoké školy a proto jsem navrhnul, snížit dotaci na individuální projektu na letošní schváleno úroveň, tedy o 15,085 mil. Kč ve prospěch právě Programu Obnovy Venkova a snížit dotace pro vysoké školy o 10 mil. Kč na 16,5 mil. Kč, což by stále bylo o 6,5 mil. Kč více, než bylo v roce 2018 a o těchto 10 mil. Kč navýšit Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ol. Kraje. Považuji posílení pomoci obcím a rozvoj vodohospodářské infrastruktury za důležité priority i pro občany našeho kraje, bohužel většina zastupitelů mé dva návrhy nepodpořila a raději se zdrželi! Evidentně podpora venkova a zásobováni občanů vodou není tak velká priorita. Škoda!

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL