Hněvotín: boj o půdu


14.12.2019

Olomoucký deník

Obec si bere renomované právníky, věří že střet o půdu vyhraje

DANIELA TAUBEROVÁ 

Obec Hněvotín si najímá renomovanou právní kancelář z Brna, aby správní žalobou docílila změny rozhodnutí Olomouckého kraje o 44 hektarech zemědělské půdy mezi Hněvotínem a Olomoucí. Nesouhlasí se zastavěním černozemě kvůli záměru, jenž je podle kraje ve veřejném zájmu. Má jím být výstavba Národního biomedicínského a biotechnologického centra. Vedení města Olomouce, na jejímž katastru leží 20 hektarů půdy, záměr podporuje. Podmínky využití půdy jsou podle radnice stanoveny dostatečně přísně na to, aby zde nevyrostly sklady ani montovna.

Hněvotín v úterý rozhodl, že za sebe pošle do právní bitvy renomovanou kancelář Frank Bold Advokáti z Brna. Ta si již nechala provést analýzu možné úspěšnosti správní žaloby a tvrdí, že ve věci má nemalou šanci na úspěch. „Na čem bude žaloba založena? Nebudeme předjímat žádné konkrétní kroky, aby se protistrana připravovala,“ uvedl starosta Hněvotína Jaroslav Dvořák (Za další rozvoj obce-SNK) po jednání zastupitelstva obec. „Podobné spory dělá tato advokátní kancelář běžně. Dáváme na jejich odbornost,“ dodal.

VEŘEJNÝ ZÁJEM?

Zastavit nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze podle zákona pouze tehdy, pokud nad veřejným zájmem ochrany půdy převažuje prokázaný jiný veřejný zájem. „Ten zde nespatřujeme. Navíc máme obavy o vodu, o odtok srážkových vod, protože z předpokládané zastavované strany nám jdou srážky na vodní zdroje v Hněvotíně, které by byly ohroženy,“ poukazoval Dvořák.

Místní nechtějí, aby měli případné další haly jen 200 metrů od prvních domů. Hněvotín přitom vznik rozvojové zóny, Technologického parku Olomouc- Hněvotín, před 10 lety podpořil. „Tehdy ovšem byla vysoká nezaměstnanost a my jsme nechtěli bránit vzniku nových pracovních míst. Dnes? Situace je zcela opačná: nezaměstnanost je velice nízká a v Hněvotíně se skupují usedlosti, kde se ubytovávají zahraniční dělníci,“ poukazoval již dříve Dvořák.

Proti chystanému rozšiřování zóny podepsalo přímo v Hněvotíně petici na 500 obyvatel. Další petice vznikla v těchto dnech v Olomouci a bojuje za zrušení usnesení krajského zastupitelstva z 23. září, kterým byla vydána Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR), která otevřela cestu záboru zemědělské půdy a následné výstavbě Národního biomedicínského a biotechnologického centra. Do středy ji podepsalo 180 lidí.

VZÁJEMNÁ DOHODA

Změnou ZÚR se v pondělí zabývalo vedení města Olomouce. Soudně napadat změnu ZÚR Olomouc nebude. Podle radních ani nemůže, protože na rozdíl od Hněvotína v minulosti nepodalo námitky. Město je jedním z aktérů memoranda z roku 2012, kdy se Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio, developerská společnost Gemo a Olomouc dohodly, že budou postupovat při realizaci projektu ve vzájemné shodě.

Podle náměstka primátora Martina Majora (ODS), který je odpovědný za pořizování změn v územním plánu Olomouce, jsou v podmínkách ZÚR pro budoucí výstavbu přesně vyjmenovány povolené a vyloučené typy objektů. „Aktualizované zásady jednoznačně připouštějí pouze výstavbu technologických center pro průmysl vyspělých technologií a center vytvářejících pracovní místa v oborech vědy, výzkumu a vysokého školství, což je plně v souladu s hospodářskými a rozvojovými zájmy města,“ uvedl a dodal, že dokument vylučuje stavby pro běžné skladování, výrobu, montáž výrobků nebo výstavbu solárního parku.

Vzhledem k takto nastaveným podmínkám a v pokud není pro realizaci projektu jiné vhodné místo, má podle vedení města změna v neprospěch ornice smysl a přínos. „Jsme zásadně proti tomu, aby na těchto pozemcích v budoucnu vznikly obří sklady nebo logistická centra. To není nic, co by našemu městu něco přinášelo, hodnota zemědělské půdy je rozhodně vyšší než hodnota center, v nichž pracují agenturní zahraniční pracovníci a která jsou ohrožena jakoukoliv změnou ekonomické situace,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Naopak centra s výzkumným a inovačním potenciálem, která pomohou v regionu vytvořit místa pro vzdělané lidi a pomohou udržet absolventy univerzity u nás, jsou z našeho pohledu vítaná,“ dodal.

HLADINA NESMÍ KLESNOUT

Město podle radních může ovlivnit budoucí případnou výstavbu na té části pozemků, které jsou v katastru města, zpřesněním podmínek v rámci změny územního plánu a při následném územním řízení. „V takové situaci bychom důsledně dbali na to, aby byly dodrženy zásady modrozelené infrastruktury a aby bylo naprosto zřetelně a kvalitně zpracováno hospodaření se srážkovými vodami. Stavebník by v územním řízení musel prokázat, že následně vlivem stavby nebude v lokalitě vysychat půda a neklesne hladina podzemní vody,“ popsal Žbánek. Za důležitou zároveň považuje odpovídající výsadbu zeleně.

Podle hejtmanství má Olomoucký kraj v případě této změny ruce svázané dohodnou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí. Úředníci na zastupitelstvu v září připomněli, že krajský úřad je v bodě strategické rozvojové plochy u Hněvotína vázán dohodou ministerstev z minulého roku. Regionální pracoviště MŽP nejprve vydalo nesouhlasné stanovisko. Odsouhlasenou aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude muset obec zapracovat do svého územního plánu.

OPOZICE PROTI

Proti rozsáhlému záboru ornice u Hněvotína vystoupila opozice. Marian Jurečka z Koalice pro Olomoucký kraj se obracel na radní, aby uvedli argumenty, proč má být veřejným zájmem zastavění tolika hektarů zemědělské půdy. „Přímo v Olomouci se můžeme bavit o více jak 50 hektarech pozemků, které by mohly být využitelné pro případné investory. Argumentuje se, že je to záměr pro biomedicínské centrum, ale když jsem se ptal institucí, Univerzity Palackého a fakultní nemocnice, řekly, že nezbytně nutně nemusí mít lokalitu, která vyjímá zemědělskou půdu v kategorii orné půdy nejlepší bonity,“ poukazoval. Návrh, aby aktualizace Zásad územního rozvoje byla přepracována a výrazně se snížila výměra lokality Hněvotín, však neprošel.

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL