Benefiční koncert na podporu křesťanů v Iráku


13.12.2019

Vážení přátelé, nevím, jak Vám mohu dostatečně poděkovat za vaši štědrost. K dnešnímu dni jste již pomohli křesťanům v Iráku částkou 517 172 Kč! Jste naprosto úžasní. Chtěl bych Vás ujistit, že vybrané prostředky budou použity co nejefektivněji díky našim kontaktům přímo v Iráku. Budu Vás o konkrétních výsledcích sbírky informovat. Pokud jste se nemohli koncertu zúčastnit a nestihli jste ani jeho přímý přenos, tak nezoufejte. V neděli 12. ledna 2020 od 20:00 bude na Tv Noe promítána repríza celého benefičního koncertu. 

P.S. Dary je do konce ledna stále možné směřovat na účet: 44336622/0800 v.s.: 911520. Děkujeme!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL