Konec politických trafik! Nominační zákon míří pro podpis k prezidentovi


05.12.2019

rekonstrukcestatu.cz

Poslanecká sněmovna přijala nový zákon, který má zamezit rozdávání politických trafik ve státních firmách. Takzvaný nominační zákon zajistí, že každý uchazeč o místo ve státem vlastněných podnicích bude muset projít transparentním procesem výběru. Ministři však stále budou mít při výběru poslední slovo. Jde o zcela nový protikorupční zákon, o který Rekonstrukce státu usilovala od roku 2013. 

Nominační zákon bude upravovat i výběr osob do představenstva a dozorčí rady státního podniku Lesy ČR. Ilustrační foto. Zdroj: ČTK Poslanci podruhé a nyní již definitivně schválili takzvaný nominační zákon, který jim vrátil Senát. Cílem nového zákona je zajistit odborné vedení státních firem a znemožnit dosazování politických nominantů bez potřebné kvalifikace. Zákon proto přináší jasný a transparentní proces výběru funkcionářů do dozorčích rad a představenstev státem vlastněných podniků (např. ČEZ, Čepro či Lesy ČR), a to s důrazem na jejich odbornost.

„Rekonstrukce státu usilovala o přijetí tohoto zákona šest let. Někteří vládní politici zpočátku tvrdili, že takový zákon vůbec nejde napsat. Posléze zaznívaly argumenty, že zákon není potřeba, a postačí vládou zřízený Výbor pro personální nominace. Proto si velmi vážíme nejen toho, že se nakonec podařilo připravit kvalitní zákon, ale zejména, že získal širokou podporu napříč politickým spektrem. Velký dík patří zejména všem, kteří se podíleli na nalezení finální politické shody,” říká Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Z původního bezzubého vládního návrhu se podařilo poslancům komplexním pozměňovacím návrhem připravit funkční zákon, který je pro ministry závazný. Pozměňovací návrh senátorů navíc odstranily dílčí legislativní nedostatky. Zákon tak byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslanců a dílčích návrhů Senátu. Ruku pro finální podobu zákona zvedlo 135 poslanců. Na plénu ji podpořila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nyní tedy chybí jen podpis prezidenta.

Od návodu k WC po rozumný kompromis

Ještě v roce 2015 Andrej Babiš coby ministr financí opatření odmítal s tím, že je to zákon o tom, “jak chodit na záchod”. Vloni pak ztroskotal také ambiciózní návrh Pirátů, nicméně inspiroval k předložení nového zákona současnou vládu. Vládní návrh se ale setkal s výraznou kritikou, především proto, že nominační postup zakotvený v zákoně nebyl pro ministry závazný.

Poslancům se však ve spolupráci s Rekonstrukcí státu podařilo najít rozumný kompromis, který jako komplexní pozměňovací návrh předložili poslanci Radek Vondráček (ANO), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Tomáš Martínek s Jakubem Michálkem (Piráti). Pozměňovací návrh vyřešil největší nedostatky vládního návrhu, především zajistil povinnost ministrů nominační postup dodržovat a umožnil zablokování nominace zcela nekvalifikovaných uchazečů. Sněmovna ho ve 3. čtení podpořila 150 hlasy a zákon postoupila Senátu.

Senátoři vylepšili poslanecký návrh

Nominační zákon našel podporu i v Senátu, senátoři však návrh vrátili do Sněmovny s několika pozměňovacími návrhy senátora Zdeňka Hraby (klub STAN). Ty mimo jiné upravují, aby uchazeči o místa v řídicích orgánech státních firem nemuseli už při podání přihlášky do výběrového řízení dokládat, že nejsou ve střetu zájmů. To by totiž mohlo odradit kvalifikované uchazeče ze soukromé sféry, kteří by se svých pozic museli vzdát už před účastí ve výběrovém řízení. Absenci střetu zájmů budou moci podle schváleného zákona úspěšní uchazeči doložit až v den, kdy vstupují do funkce ve státní firmě.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL