Adventní přání


01.12.2019

Rok se s rokem sešel a máme tu opět období adventu. Dříve se lidé v adventní době postili. Nekonaly se oslavy, svatby ani zábavy. Dnes už se sice od půstu poněkud upouští, ale stále zůstávají radostná očekávání a přípravy na Vánoce. Advent by měl být o duchovním rozjímání a dobročinnosti. Přeji Vám jeho klidné prožití v rodinném kruhu.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL