Lidovci už posbírali téměř 18 tisíc podpisů pod petici za ústavní ochranu vody a půdy


30.11.2019

Tisková zpráva

KDU-ČSL přišla na začátku června s návrhem na ústavní ochranu vody a půdy. Jejich návrh však vláda na konci červenci odmítla. Proto lidovci koncem srpna spustili petiční akci s názvem Voda nad zlato. Akce probíhá v celé České republice a doposud se pod petici podepsalo skoro 18 tisíc lidí. Největší zájem podepsat petici mají lidé v Jihomoravském a Zlínském kraji. Vedení KDU-ČSL ohlásilo, že bude sbírat podpisy až do konce května příštího roku, pokud vláda bude nadále odmítat projednání návrhu na ústavní ochranu vody a půdy.

„Lidovci vnímají vlastní navrhovanou ústavní ochranu vody a půdy jako dostatečně silný právní podklad pro případ vzniku dalších zákonů. Důležité je ochránit vodu a půdu před jinými zájmy. V současné době se to nedaří. Ochrana vody a půdy ustupuje těžbě štěrkopísku, výstavbě průmyslových center a skladišť či ukládání nebezpečného odpadu. To je ale špatně, protože štěrku se nenapijeme. Lidé naši petici velmi uvítali, doposud se podařilo v celé České republice posbírat téměř 18 tisíc podpisů. A každý týden nám podpisy pod peticí přibývají,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí Petr Hladík.

Největší zájem o podepsání petice projevují obyvatelé jihomoravského a zlínského kraje. „V našem kraji dlouhodobě bojujeme za ochránění podzemní zásobárny pitné vody v okolí Bzenecka. Pitný zdroj pro téměř 150 tisíc lidí zde ohrožuje rozsáhlá plánovaná těžba štěrkopísku, která dostala povolení od Ministerstva životního prostředí. Lidé tento problém vnímají velmi intenzivně a aktivně nás oslovují, že chtějí petici podepsat. I proto petici v Jihomoravském kraji podepsalo už více než 5 tisíc lidí. Jenom na Hodonínsku je to přes 2 tisíce podpisů,“ uvedla senátorka Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), která na Hodonínsku dlouhodobě bojuje proti těžbě štěrkopísku.

Okresní organizace KDU-ČSL Hodonín aktivně připravuje sběr podpisů ještě v letošním adventním čase. A na rok 2020 připravuje senátorka Hubáčková společně se starostou Josefova Vojtěchem Pospíšilem cyklus přednášek o ochraně vody a půdy.

„Během sběru podpisů jsme se setkali s velkou řadou dotazů, lidé téma ochrany vody a půdy zajímá. Na jejich popud jsme se proto rozhodli, že v příštím roce uskutečníme cyklus přednášek o ochraně vody a půdy. Chceme občany blíže seznámit s tímto problémem. A také jim blíže představit, jakou roli v této ochraně hrají obce a kraj a jakou roli stát,“ přiblížil plánovaný cyklus Pospíšil.

Počet podpisů v krajích:

Jihomoravský kraj 5314

Zlínský kraj 3521

Olomoucký kraj 1734

Moravskoslezský kraj 1661

Pardubický kraj 1410

Hlavní město Praha 1049

 

I Vy můžete připojit svůj podpis pod petici na http://vodanadzlato.kdu.cz/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL