Koncert pro pomoc křesťanům v Iráku


28.11.2019

Srdečně Vás zveme na výjimečný koncert do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze pro pomoc křesťanům v Iráku, kteří přišli o své domovy po obsazení Islámským státem.

Koncert proběhne 7. 12. 2019 od 19. 30 hodin pod záštitou papežského nuncia Daniela Balvy, kardinála Dominika Duky a arcibiskupa Jana Graubnera. Výtěžek koncertu bude určen na pomoc obyvatelům iráckého města Karakoše a blízkého okolí při obnově jejich domovů. Na koncertě zazní díla od baroka po současnost v obsazení tuba, panova flétna, příčná flétna, hoboj, klavír a lesní roh. Těšíme se na Vaši účast a zároveň si dovolujeme Vás poprosit o Vaši štědrost a finanční podporu účelu této benefice. Buď přímo namístě konání koncertu, či předem darem na sbírkové konto, které spravuje Olomoucké arcibiskupství č.ú. 44336622/0800,v.s. 911520. Předem děkujeme za Vaše otevřená srdce. Marian Jurečka a přátelé.

Můžete si také dopředu rezervovat místa na kopeckal@psp.cz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL