Sociální podnik Dílna U beránka


21.11.2019

Vážení přátelé, dovoluji si Vás oslovit s prosbou o podporu sociálního podniku Dílna U beránka, který se zaměřuje na ty nejzranitělnější v naší společnosti.

Cílem projektu je rozjet provoz Dílny U beránka, nového sociálního podniku na usedlosti Bludička, který by nabídl nové služby a produkty zákazníkům regionu a tím umožnil vytvořit tři smysluplné pracovní pozice pro ženy, které mnoho let pracovaly pro společnost a vlivem závažné nemoci přišly o práci. Tyto pracovní pozice jsou zpracovatel vlny, knihtiskař a průvodce.

Přispět můžete prostřednictvím portálu Hithit viz. odkaz níže. Zároveň jsou zde další informace o tomto projektu. Děkuji Vám!

https://www.hithit.com/cs/project/6962/dilna-u-beranka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL