O tom, že v systému exekucí u nás není něco v pořádku, svědčí tato čísla. Jestliže např. v Německu dlužník za dlužnou částku 1000 Kč zaplatí nakonec přibližně 3300 Kč nebo v Polsku pouze 2500 Kč, tak u nás zaplatí až 17 000 Kč. V Česku lidé každoročně zaplatí na nákladech vymáhání 40-60 mld. Kč. Dalším problémem je, že každý z nás může čelit exekuci, aniž by ji sám zavinil. Stačí jen, aby se kdokoli podíval na internetu na veřejné stránky soudů, insolvencí a dražeb. Zde jsou volně zveřejněná jména, adresy, data narození. Kdokoli má možnost tyto údaje zneužít a dostat kohokoli do exekuce, jelikož různé smlouvy se dnes dají uzavírat jen po telefonu nebo na internetu. Od 1. ledna 2013 se sice zpřísnila pravidla pro fungování exekutorů, ale opatření zůstala na půli cesty. Je nutné prosadit další změny a zvýšit ochranu občanů před divokými exekucemi. Především zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů.

Co lze udělat konkrétně?

−     zákaz reklamy na půjčky s nepřiměřeným úrokem – nad 20 % RPSN, zákaz těchto půjček, povinnost tzv. standardní úvěrové smlouvy (typ písma, podmínky atd.).

−     minimalizaci rozhodčích doložek u smluv o spotřebitelském úvěru (lidé jsou vydáni na milost a nemilost komerčnímu rozhodci, kterého zaplatí protistrana).

−     zavedení principu teritoriality při určení exekutora – aby se zamezily zbytečné výdaje spojené s dopravou a časem stráveným na cestě exekutora z jiného regionu

−     zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů.

−     zakotvení povinnosti předžalobní výzvy.

Možností je více, především pak prevence a osvěta lidí, aby do těchto způsobů financování nevstupovali.

 

Marian Jurečka

 

https://www.facebook.com/marian.jurecka

 

https://twitter.com/MJureka