Pozvánka na koncert s Porta Benefica v Přerově


12.11.2019

Vážení přátelé, mám pro Vás další pozvánku na netradiční koncert, za 30 let svobody, který s Porta Benefica budeme pořádat. Tentokrát budeme hrát v kostele sv. Vavřince v Přerově. Přijďte poděkovat za 30 let od klíčových události podzimu 89, svatořečeni sv. Anežky české a 17. Listopad 1989. Netradiční bude, že zazní nejen skladby od baroka po současnost, ale také ty, které zpívali statisíce lidí na podzim roku 1989.Budeme se na Vás těšit!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL