Poslanec Marian Jurečka žádá sněmovnu o projednání studie prověditelnosti ke kanálu Dunaj- Odra- Labe


23.10.2019

MF DNES:

Více než padesát starostů ze tří regionů poslalo vládě dopis, ve kterém žádají ukončení příprav projektu vodního propojení Odry a Dunaje. Považují ho za nesmysl.

ODRY Starostové z části Novojičínska se nechtějí smířit s tím, že by se přes katastry obcí nebo v jejich blízkosti mělo stavět vodní spojení Dunaje s Odrou. Vládě proto adresovali memorandum, ve kterém žádají ukončení projednávání studie proveditelnosti. Výzva nese 56 podpisů, když se připojili i starostové z přilehlých oblastí Olomouckého a Zlínského kraje.

Podle senátorky Jitky Seitlové, která memorandum iniciovala, podepsaní starostové reprezentují oblast, kde žije zhruba 110 tisíc lidí. „Projekt vodního kanálu je nesmyslný a nebezpečný, protože odčerpá z různých dotačních programů velké množství peněz, které jsou potřebné na mnohem realističtější stavby dopravní infrastruktury,“ řekl starosta Oder Libor Helis. O kanálu prý už slyšel mnoho nesmyslů. „Stavba ničemu nepomůže, a to ani zlepšení stavu vody. Prý se bude přečerpávat až z Dunaje. Člověk se někdy nestačí divit,“ povzdychl si.

Podobně hovoří i starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček. „Žijeme v jednadvacátém století, nikoliv v devatenáctém nebo dvacátém. Uváděné náklady stavby neodpovídají současným cenám. Projekt je prostě neekonomický a nereálný,“ konstatoval Machýček. Poukázal na to, že současně nejsme schopní dokončit dálniční síť a o vysokorychlostní železnici většinou jen mluvíme. „A plánujeme nesmyslný kanál. Musím připomenout třeba i zábor zemědělské půdy,“ pokračoval starosta Machýček.

Krajský úřad už tak odmítavý není. Navrhuje však projekt rozdělit na dvě fáze. „Pro Moravskoslezský kraj je klíčové nejdříve protáhnout kanál od Baltského moře, který vede přes celé Polsko, až do Bohumína,“ poznamenal náměstek hejtmana Lukáš Curylo. I to však, jak nedávno upozornila MF DNES, obnáší řadu problémů, například hydrologických. Curylo dodal, že mezinárodní lodní doprava by kraji dala další ekonomické a logistické možnosti, ačkoliv za ještě zásadnější považuje vysokorychlostní železnici.

Kraj pro stavbu vodní propojky stále drží územní rezervu. „Jsme vázáni celorepublikovou politikou územního rozvoje. Proto musíme trasu kanálu hájit v celé délce napříč krajem,“ vysvětlil náměstek Curylo. Mluvčí vlády na zaslané otázky neodpověděli, ale podle informací MF DNES budou ministři studii proveditelnosti kanálu projednávat v listopadu. Zabývat se mají i memorandem starostů.

Poslanec Marian Jurečka avizoval, že bude žádat projednání studie Poslaneckou sněmovnou. „Má to být dražší investice než rozšíření atomových elektráren, takže o tom poslanci musejí jednat,“ konstatoval exministr zemědělství.

Předseda Asociace DOL a někdejší ředitel Ředitelství vodních cest ČR Jan Skalický řekl, že o iniciativě starostů ví. Domnívá se však, že nemají správné informace. „Budeme proto iniciovat jednání, na kterém budou jejich připomínky probírány. Přípravy projektu jsou na začátku a třeba i trasování se ještě může upřesňovat,“ uvedl už dříve. Poukázal i na to, že když zastupitelům Přerova nedávno vysvětlili výhody průplavu, tak se k memorandu toto město nepřipojilo.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL