Poslanec a krajský zastupitel Marian Jurečka bojoval proti záboru další kvalitní zemědělské půdy


24.09.2019

ČT24:

Krajští zastupitelé schválili aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která umožňuje zábor čtyřiceti hektarů úrodné půdy u Hněvotína u Olomouce. Vzniknout tam má biomedicínské centrum a také další služby. S projektem ale nesouhlasí vedení Hněvotína, záměr totiž počítá s výstavbou velkých hal na poli v těsném sousedství obce. Ta plánuje, že se obrátí na soud.

Schválenou aktualizaci zásad územního rozvoje bude muset Hněvotín zapracovat do svého územního plánu. Starosta obce Jaroslav Dvořák (nestr.) zastupitelům řekl, že pokud bude plocha zastavěna, budou velké průmyslové haly stát pouhých 200 metrů od rodinných domů. MfD informovala, že k vybudování biomedicínského centra se před lety v memorandu přihlásily Univerzita Palackého (UP), Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio a developerská společnost Gemo. UP ale tvrdí, že se na přípravě projektu nepodílí a ani to neplánuje.

Spodní voda v ohrožení?

Starosta Hněvotína řekl, že patnáct metrů vysoké haly obyvatelům znemožní výhled do okolí a znehodnotí vesnický ráz obce. Navíc se obává, že zastavění takto velké plochy by ohrozilo zdroje pitné vody v obci, protože z tohoto území proudí spodní voda do vesnice a zásobuje místní studny. Úředníci ale krajským zastupitelům doporučili, aby námitky starosty zamítli. Krajský úřad je totiž vázán loňskou dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně plochy mezi Hněvotínem a Olomoucí, která připouští zábor až 44 hektarů půdy.

Jurečka: Jde o zájem vyjít vstříc investorům

Opoziční krajský zastupitel a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (Koalice pro Olomoucký kraj) upozornil, že zákon dovoluje přeměnu kvalitní půdy na průmyslovou oblast pouze za podmínky, že veřejný zájem výrazně převažuje nad ochranou zemědělského půdního fondu. Jeho návrh na přepracování aktualizace zásad územního rozvoje zastupitelé neschválili. Jurečka tvrdí, že k záměru u Hněvotína už v minulosti ministerstvo životního prostředí dvakrát zaujalo negativní stanovisko. Investoři podle něj mohli využít jiné volné plochy v kraji, kde není tak kvalitní půda jako u Olomouce. Zábor půdy už delší dobu odmítají i zastupitelé z Hněvotína. Kraj chce spolu s obcí připravit územní studii, která podrobně definuje parametry budoucího využití plochy. Hněvotín je podle starosty Dvořáka připraven se záboru zemědělské půdy bránit u soudu. „Pokud to (výhrady obce) budete ignorovat, budeme hledat další prostředky,“ doplnil.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL