Lidovci přichází s balíčkem na ochranu životního prostředí s názvem "S láskou k přírodě"


21.06.2019

Tisková zpráva:

Na tiskové konferenci představili předseda lidovců Marek Výborný, místopředseda Petr Hladík, šéf senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar a poslanec Marian Jurečka balíček na ochranu životního prostředí, který mimo jiné zahrnuje ústavní ochranu vody, ochranu půdy nebo snižování emisí.

  • Ústavní ochrana vody

Voda je nenahraditelnou surovinou, voda je součástí našeho každodenního života. Musíme reagovat na klimatické změny a sucho, které trápí nejen zemědělce. Voda se stává strategickou surovinou.

  • Ochrana půdy

Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti. Řada zásahů je nevratných, případně vratných za desítky let. Musíme zachovat půdu pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel.

  • Řešení odpadů

Konzumní způsob života vyžaduje zamyšlení nad tím, co s odpady, které po sobě lidé zanechávají. Musíme zavádět rozumná městská opatření - například podzemní kontejnery na papír, plast a sklo. Chceme skládkovat, nebo spíš energeticky využívat odpad?

  • Příprava měst na změnu klimatu

Zavedli jsme zelené střechy v Brně - mají ochlazovat město a zadržovat dešťovou vodu. Proč by nemohly být v celé ČR? Chceme zelenější města. To znamená energeticky nenáročné budovy, zeleň na fasádách nebo využívání dešťovky v kancelářích a bytech.

  • Podpora krajinných prvků

Chceme osvobodit od daně z nemovitosti remízky, meze a stromy v krajině i v případech, kdy jsou mimo zastavěná území obce. Prosazujeme vyšší ochranu vodních zdrojů rozšířením úlevy na dani z nemovitosti.

  • Podpora obnovitelných zdrojů

Chceme energeticky soběstačnou ČR s nízkou závislostí na dovozu energetických surovin ze zahraničí. Prosazujeme energetiku, která nebude ničit životní prostředí.

  • Snižování emisí

Nepodceňujeme reálné hrozby týkající se životního prostředí. Chceme přijmout opatření, která budou reagovat na klimatickou změnu a zvyšování emisí. ​


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL