Hospodářská a podnikatelská unie při KDU-ČSL pořádala konferenci na téma "Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika“. Zúčastnily se jí desítky hostů.


20.06.2019

Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) uspořádal jménem Hospodářské a podnikatelské unie při KDU-ČSL 20.6. na půdě Univerzity Palackého zajímavou konferenci určenou převážně komunálním politiků, zemědělcům a odborníkům v oboru zemědělství a životního prostředí. Hostů se sešlo přes 80.

Konference nesla název „Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika“. Cílem bylo ukázat komunálním politikům a zemědělcům, jakým způsobem mohou čelit na komunální úrovni zvětšujícímu se suchu, nerovnoměrnému rozložení srážek či jak úspěšně zadržet vodu v krajině. Jak na úvod zmínil Marian Jurečka „Průběh klimatické změny se v posledních letech výrazným způsobem zrychluje a dopady, o kterých se mluvilo, že budou aktuální za několik desetiletí, se stávají pro Českou republiku realitou posledních let. Proto je velmi důležité, aby nejen zemědělci a lesníci ale především i města a obce reagovaly na tento negativní trend a aby se i na úrovni obcí a měst hledala dobrá opatření jak lépe zvládnout dopady klimatické změny, nebo například jak v budoucnu zajistit dostatek vody, aby bylo dobré životní prostředí a také kvalitní půda“. Témat a příkladů bylo uvedeno opravdu spousta a o prezentování teorie až po příklady z praxe se starali špičkoví přednášející. Přestože se konference konala několik hodin, zájem byl obrovský, o čemž svědčilo téměř plné obsazení kapacity samotné konference.

V panelu očekávaného vývoje změny klimatu a následných možných dopadů hovořil prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny. Následovala přednáška o možnostech řešení v extravilánu obcí od ředitele odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu pana Ing. Františka Pavlíka, Ph.D.

Prostor dostali i zástupci z neziskového ekologického hnutí Fridays for Future, kterou na místě zastupovaly dvě studentky. Dále se představila dvojice architektů z Technické univerzity Liberec pan prorektor a vedoucí katedry urbanismu Ing. Arch. Radek Suchánek, Ph.D. a pan Ing. Arch. Ing. Jiří Janďourek.

Poté dostal prostor zástupce místní samosprávy pan starosta obce Bělotín Mgr. Eduard Kavala, který uváděl příklady ze své dlouholeté starostovské praxe v obci, která vyhrála i prestižní ocenění Vesnice roku.

Posledním přednášejícím se stal pan Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životního prostředí, který prezentoval příklady realizovaných opatření v rámci ČR, možnosti financování a podmínky Státního fondu životního prostředí.

Závěrem se konala otevřená diskuse, ze které si všichni účastníci odnesli mnohé poznatky, které mohou aplikovat ve správě svých obcí či farem.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL