Marian Jurečka bude pořádat konferenci na téma "Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika"


06.06.2019

Poslanec Marian Jurečka  uspořádá konferenci na téma "Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika" , zve především komunální politiky či odborníky z oboru. Od této akce si slibuje zvýšit povědomí o klimatické změně a hlavně motivovat komunální politiky k reagování na tento stav klimatu dříve, než bude pozdě.

Akce se bude konat 20.6. od 9:00 v Aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého na adrese Křížkovského 10, Olomouc.

Znění pozvánky:

"Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení komunální politici,

srdečně si vás dovoluji pozvat na konferenci, která se zabývá aktuálním a velice důležitým tématem klimatické změny. Ze své praxe vím, že nejen zemědělci, lesníci a ministerstva mohou pomoci mnohé v naši krajině změnit, ale také obce aměsta mohou přispět k mnoha pozitivním změnám. Proto jsem si dovolil pozvat do Olomouce na seminář, který je určen všem komunálním politikům, velice kvalitní přednášející, kteří k tématu mají co říci, dlouhodobě se jím zabývají a mohou být inspirací pro vaší práci. I následující diskuse může být velice inspirativní. Děkuji za váš zájem a budu se těšit na setkání. Zároveň si dovoluji upozornit, že kapacita sálu je omezena, proto prosím neotálejte s rezervací.

S pozdravem

Marian Jurečka"

Program konference:

9:00 – 9:45 Změna klimatu- příčiny, dopady a očekávaný vývoj

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. CZECHGLOBE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

9:45 – 10:30 Možnosti řešení v extravilánu obcí, pozemkové úpravy a další pozitivní opatření v krajině

Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad

10:30 – 11 Coffee break

11:00 – 11:45 Jak reagovat na klimatickou změnu v zastavěném území obcí a měst

Ing. Arch. Radek Suchánek, Ph.D., prorektor TUL a vedoucí katedry urbanismu a fakulty umění a architektury, Technická univerzita Liberec

Ing. Arch. Ing. Jiří Janďourek katedra urbanismu, oddělení koncepce rozvoje, Technická univerzita Liberec

11:45 – 12:30 Příklady realizovaných opatření v rámci ČR, možnosti financování a podmínky SFŽP

Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí

12:30 – 13:15 Praktický pohled starosty, jak realizovat pozitivní opatření v krajině, úskalí i pozitiva

Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín

13:15 – 13:45 moderovaná diskuse

13:45 – 14:30 oběd

Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 09:00-14:00 Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc

Účastnický poplatek na uhrazení nákladů konference činí 350 Kč a bude hrazen na místě. Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: jureckam@psp.cz do úterý 18. června 2019.

Akce se koná pod záštitou HPU.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL