Marian Jurečka v Událostech, komentářích k problematickému suchu, které poslední roky trápí Českou republiku


24.04.2019

Českou republiku trápí v posledních letech období sucha, kapacita vodních zdrojů je vyčerpaná. Podle ministerstva zemědělství je hladina podzemních vod pod normálem a vodárenské zdroje z mělké podzemní vody jsou i pro letošní rok ohrožené. Stabilizovat situaci může trvat několik let.

„Ten problém je opravdu velice vážný. Bohužel spousta lidí si to úplně neuvědomuje, protože pořád jim teče voda z kohoutku, když ráno otočí. Ale už i v loňském a předloňském roce zasáhla tato nepříznivá situace stovky obcí, do kterých se voda dováží, do těch vodojemů, ze kterých se potom rozvádí do domů. A především to sucho není záležitost jednoho roku, ale je to důsledek klimatické změny, která probíhá a tady si myslím, že dostatečně si politici, možná i dnešní vláda dostatečně neuvědomuje hrozbu klimatické změny, která tady je teď pro nás, ale i pro budoucnost,“ řekl v Událostech komentářích Marian Jurečka. Více zde


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL