Exministr zemědělství Marian Jurečka pro novelu lesního zákona


12.03.2019

Zemědělec.cz

Ministerstvo zemědělství by podle sněmovny smělo kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými by zasáhlo do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Změnu má přinést novela lesního zákona, kterou předložili poslanci ze všech frakcí vyjma Pirátů a kterou minulý týden dolní komora schválila.

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl.

Výjimky by mohly být pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic. O nezbytných opatřeních by mohlo ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva by nemělo podle novely odkladný účinek. Chemická opatření by byla podle ministra životního prostředí Richarda Brabce prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích.

Právě plošné chemizace se obávají ekologové z Hnutí Duha. „Pokud (ministr zemědělství Miroslav Toman) nezbaví vlastníky povinnosti zasahovat proti kůrovci na dostatečně velkém území, jejich jedinou legální volbou bude při nedostatku těžařů a odbytu dřeva stříkat pokácené stromy chemií. Použití jedovaté chemie uvnitř lesa na tak velkém území by mělo devastující následky pro vodní organismy, hmyz, ptáky a ohrožovalo by i turisty," uvedlo hnutí. Ministerstvo zemědělství však podle svého mluvčího Vojtěcha Bílého neuvažuje o tom, že by vlastníkům lesů nařídilo plošnou aplikaci chemických přípravků proti kůrovci. Sdělil, že jim úřad nebude ukládat konkrétní formu asanace. Podle Bílého cílem ministerstva je metodická práce s vlastníky lesů, aby se zajistilo co nejšetrnější používání pesticidů.

Novelu schválila sněmovna už v prvním kole projednávání. Pokud by ji Senát stihl podrobně projednat ještě tento měsíc a následně posoudit prezident, mohla by platit v dubnu, kdy se dá očekávat zvýšený výskyt lýkožrouta smrkového. Piráti odmítli novelu podpořit kvůli nekonkrétnosti opatření a obavám z jejich důsledků. Suché lesy zvyšují nebezpečí nekontrolovaných požárů, prodloužení lhůty na zalesňování ze dvou na pět let pak riziko eroze půdy, uvedl poslanec Pirátů Radek Holomčík. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka namítl, že novela umožní nutné operativnější možnosti zásahů v lesích. Sněmovna si na jeho návrh do konce dubna vyžádala přehled kroků, které příslušná ministerstva v boji s kůrovcem přijala a které plánují.

Vinu za kalamitu nese podle Holomčíka vedení podniku Lesy České republiky, jeho neuváženým hospodařením mu nyní chybí peníze na protikůrovcová opatření. Podle exministra financí Miroslava Kalouska bylo v uplynulých letech z Lesů CR převedeno do státního rozpočtu 30 miliard korun pod heslem: „Co můžeš prožrati dnes, nenechávej na zítřek". Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde 1,15 miliardy korun, což je dvojnásobek proti loňsku.

Ministerstvo zemědělství by také chtělo nahradit vlastníkům lesům ztráty na tržbách kvůli nízké ceně dříví na přesyceném trhu. Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy konin. Signatáři takzvané Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce, 75 procent plochy českých lesů, idřevozpracovatele, by prý letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Další dlouhodobější opatření pro boj s kůrovcem má za cíl také vládní novela lesního zákona, jejíž! návrh kabinet schválil už začátkem února. Sněmovna by ji měla projednat v prvním čtení na současné schůzi.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL