Dvojí metr aneb všichni si (NE) jsme rovni?


16.01.2019

Mohl by si kdokoliv z nás občanů České republiky dovolit nectít zákony a rozhodnutí soudu? Asi si říkáte, proč si tak absurdní otázku kladu. Kladu ji z důvodu, že zde máme jeden případ, který trvá už několik let, kdy jeden z občanů tohoto státu opakovaně nedodržuje zákony a rozhodnutí soudu. Překvapivě je to prezident tohoto státu Miloš Zeman.

V době svého prvního mandátu napadl novináře Peroutku, že údajně kdysi napsal článek Hitler je gentleman. Několik měsíců říkal, že ten článek četl a určitě se mu podaří ho někde najít. Nepodařilo. A do dnešních dnů nikdo takový článek nenašel. Ani Jiří Ovčáček, který se ho také snažil nalézt. Když se rodina novináře Peroutky začala u soudu domáhat omluvy za tyto výroky a dehonestaci novináře Peroutky, soud nakonec uložil prezidentu Zemanovi, že se má za své výroky omluvit. Bohužel do dnešních dnů se nic takového nestalo.

Máme zde příběh druhý. Miloš Zeman již dlouhodobě odmítá v souladu se zákonem jmenovat dva kandidáty na profesory, kteří splnili veškeré zákonné povinnosti. Je paradoxní, že jeden z argumentů, který toto jmenování odmítá je, že údajně jeden z pánů měl v minulosti spolupracovat s STB. Nepřijde vám to zvláštní? Ale již rok zde máme dvakrát jmenovaného premiéra Andreje Babiše, u kterého dokonce i Ústavní soud potvrdil, že byl spolupracovníkem STB na Slovensku. Ten dvojí metr přímo bije do očí, ale to asi panu prezidentu Zemanovi těžké svědomí nedělá.

Těžké svědomí mu asi nedělá ani to, že když přísahal na Ústavu ČR při skládání prezidentského slibu před Parlamentem ČR tak mj. ve slibu říkal, že slibuje, že bude ctít a dodržovat ústavu a zákony této země, což bohužel nedělá. Tak často se pan prezident Zeman hlásí k odkazu prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, ale prakticky nic ho s tímto prvním prezidentem otcem vlasti nespojuje. Nedokáži si představit, že by TGM nedodržoval zákony, musel jeho chování posuzovat soud, a že by on nerespektoval rozhodnutí soudu. Myslím, že to si neumíme představit vůbec nikdo.

Paradoxnější je to o to více, že Miloš Zeman má na své prezidentské standartě „Pravda vítězí“, bohužel on sám, když nemá pravdu, neumí to chlapsky přiznat a omluvit se. Je smutné až ironické, že dnes je tu prezident, který v některých momentech neumí čestně a chlapsky říci, spletl jsem se a omlouvám se. Protože takovýchto příkladů naše společnost v dnešní době potřebuje jako sůl.

Nepotřebujeme prezidenta, který tak často a rád svými výroky provokuje, uráží a rozděluje. Potřebujeme prezidenta a politiky, kteří právě v této době umí přinést nadhled a pozitivní vizi a kultivovanou diskuzí dokáží směřovat ke kompromisu. To je ona Masarykova vize - demokracie jako diskuse.

Přál bych si, abychom v České republice měli více státníků, více Masaryků, tedy takových politiků státníků, kteří sledují dobrý zájem naší země v dlouhodobém horizontu, nikoliv takových, kteří sledují jediný zájem a to být v příštích volbách zvoleni.

 

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL