1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka spouští petici proti záboru kvalitní zemědělské půdy


25.11.2018

1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka spouští petici proti záboru kvalitní zemědělské půdy. Více o petici a záboru půdy v tomto VIDEU . V případě Vašeho zájmu odkaz na petici: http://bit.ly/petice-olomouc

Děkujeme za Váš podpis, půda je dar, neztraťme ani ar!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL