Projev Mariana Jurečky v poslanecké sněmovně ke kauze Čapího hnízda


23.11.2018

Projev Mariana Jurečky v poslanecké sněmovně ke kauze Čapího hnízda a vyvolání nedůvěry vládě Andreje Babiše: 

My se tady scházíme v atmosféře, která by tady vůbec nemusela být, kdyby nejenom nebylo toho příběhu, ale kdyby i ta komunikace ze strany pana premiéra od začátku byla jiná. Máme zde v minulosti vzory, kdy tady byly také obvinění politici i členové vlád, ale nepamatuji si, že by Jiří Čunek nebo exministryně dnešní eurokomisařka Jourová komunikovali v takové vyhrocené rétorice vůči novinářům, vůči těm, kteří kladou otázky a to je stejné i třeba v případě také trestně stíhaného hejtmana Martina Půty. Kdyby od začátku tady byl férový otevřený přístup - budu komunikovat, poskytnu všechny argumenty věcné, cítím se nevinný - tak si myslím, že ta diskuse se nikdy nevyhrotila do té dnešní podoby, ve které ji dnes bohužel máme. Bylo tady hodně řečeno o tom, že tady je atmosféra, která přináší občanům této země ekonomický profit, že se daří dobře, že vláda díky tomu může říkat, že dobře funguje. Já bych byl velice rád, kdybychom tady také žili ve společnosti a v České republice, kdy nejsou jenom hlavními ukazateli kvality života naší společnosti a lidí jen ekonomické ukazatele, míra nezaměstnanosti či zvyšování důchodů a podobně. Protože všechny tyto kroky by chtěla dělat jakákoliv rozumná vláda, kdyby na to měla dostatek prostředků a nebyly tyto věci dluhem pro budoucnost. Nicméně také je důležité budovat určitou politickou kulturu ve společnosti, protože i politici jsou určitými vzory a definují určité standardy, které prostě budou v budoucnu také vytvářet tu laťku, kterou stále bohužel v posledních dnech a týdnech snižujeme.

Nicméně já si dovolím teď se vrátit k těm otázkám faktickým, protože já se celou dobu snažím v té diskusi, která už tady běží přes dva a půl roku, se držet těch faktů. Kromě příběhu Čapího hnízda, kdy jsme slyšeli několik verzí příběhu o otázce, kdo tehdy vlastnil Čapí hnízdo a podobně, tak samozřejmě tyto věci jsou předmětem vyšetřování. Já to nechci komentovat, ale už tehdy to začalo budit určité rozpaky, jestli to, co vždy tady v této Sněmovně zaznívalo z úst ministra financí, bylo pravdou a jestli tomu můžeme věřit. Nicméně já mám teď ty skutečné otázky na oba pány, které jsem zmiňoval, a sice jestli Andrej Babiš mladší byl od okamžiku, kdy byl obviněn, na území České republiky, a když se tady na území České republiky v té době pohyboval, proč doposud za zhruba ten rok a půl nebyl vyslechnut a jestli je možné, aby ministr vnitra či představitelé Policie byli schopni říct, jakým způsobem a jak aktivně v této věci postupovali. Protože ty otázky veřejnosti jsou poměrně oprávněné, zdali opravdu za ten rok a půl bylo uděláno maximum v této věci.

Pak je tady také oprávněná otázka, když Andrej Babiš mladší napsal Policii e-mail, že se cítí býti unesen. Myslím, že tady média opravdu v těch zkratkách to pozměnila a když jsem slyšel to vyjádření a četl, tak to bylo takto. Tak proč tehdy Policie nekontaktovala přímo jeho, proč kontaktovala jeho matku, a zároveň proč o tom nebyl zpraven dozorující státní zástupce a proč Policie v rámci různých svých složek si tuto informaci nebyla schopna předat dál, proč tady jsou určité otazníky kolem tohoto postupu.

Dále by, myslím si, že nejenom mne, ale i veřejnost zajímala otázka, jak Policie za ten poslední rok komunikovala se svými partnery v rámci schengenského prostoru, v rámci okolních států, jako je Policie Slovenské republiky, Rakouska, ale také jak komunikovala s Interpolem, aby bylo jasné, že i v této věci komunikovat s Andrejem Babišem mladším a získat jeho výpověď udělali maximum.

Protože je evidentní z těch informací, které máme, že se na území asi i České republiky pohyboval mezi cestami na Krym, na Ukrajinu a do Švýcarska, odlétal z Vídně z Schengenského prostoru, vracel se do Schengenského prostoru, že policie evidentně, kdyby asi maximálně chtěla, tak by tu možnost určitě mohla dostat. A teď je otázka prověřit a vědět ta fakta, jestli to konání bylo opravdu s maximální snahou. Pak je to samozřejmě také otázka té věci, která je intimní, rodinná, soukromá, ale je bohužel vtažena do veřejného prostoru a to je relevantnost těch odpovědí a objektivního přezkoumání zdravotního stavu.

To jsou mé konkrétní otázky, které bych byl rád, kdyby prostě zazněly. Pokud nemohou zaznít dnes, aby zazněly i v příštích dnech. Protože se na ně oprávněně ptají občané České republiky a chtěli by vědět, že tady je spravedlnost prostě schopna dělat maximální kroky k tomu, aby byla vymožena, aby byla objektivní, aby platila vůči každému, ať už je to premiér, či občan České republiky.

Pane premiére, vy jste také tady říkal tři oblasti, že jsou určitými cíli. Říkal jste, že je tady cílem pád vlády. To určitě není cíl. My jsme jasně říkali, že je to především otázka objektivity a střetu zájmů vás v pozici premiéra. Vy jste tady zmiňoval v tom prvním bodě, kdo začal první debatu o dětech. Opravdu jsme ji nezačali my. Já se jí snažím vyhýbat. Vy jste byl první, kdo začal o nich mluvit v různých souvislostech.

Nikdo z nás z opozice nemluvil o tom, jestli jsou vaše děti, nebo váš syn a pan Protopopov agenti. To jste tady použil dnes vy. My jsme tady opravdu tuto otázku nevznášeli. Otázka, jestli to byl únos, kterou jste tady položil také vy, že se na to ptáme. Já tady zmiňuji tu faktickou věc, kdy je třeba jenom prověřit, jakým způsobem policie tehdy to podezření a to, že se váš syn cítí být unesen, prověřovala.

Hodně jste tady mluvil o tom, jak tato vláda a vy osobně jste pracovitý. Já opravdu respektuji a tady oceňuji vaše nasazení v rámci zahraniční politiky. Myslím si, že komunikovat, jezdit hovořit, je správné. Samozřejmě pokud jsou v tom výsledky. To je potřeba pochválit. Ale byl bych nerad, aby to vyznělo v duchu, že předchozí vlády tady nikdy dobře nepracovaly. Já si myslím, že i naše koaliční vláda, které jsme byli součástí my tři koaliční strany, že také pracovala dobře. Že také premiér i její členové vlády se snažili komunikovat se zahraničními partnery a mnoho dobrého pozitivního se také podařilo prosadit.

Měl jsem pocit, jako kdyby třeba premiér Klaus, či premiér Zeman skoro ani nekomunikovali se svými protějšky v zahraničí, že tady nebyli američtí prezidenti, či ruský prezident v minulosti. Myslím, že i oni měli velké úspěchy v zahraniční diplomacii. A ty je potřeba také vzpomenout, abychom byli korektní v té diskuzi.

Vy jste tady zmiňoval to, že my nemáme žádný program, že my máme pouze program AntiBabiš. Prosím pěkně, není to pravda. Myslím si, že třeba v oblasti zahraniční politiky zrovna hnutí ANO se v této Sněmovně opírá o opoziční politické strany například v podobě prosazení vojenských bezpečnostních misí v zahraničí. My jsme tady v posledních měsících navrhovali velice pozitivní dopady (?) pro občany České republiky.

Protože říct jenom, že tady budeme podporovat snížení jízdného, že je to úžasná věc, která obyvatelům pomůže. No, nepochybně ano, ale jsou tady i palčivější témata. Před třemi měsíci, kdy se tady jednalo o zvýšení důchodů, které jsme taky jako KDU-ČSL podpořili, jsme navrhovali úpravu vdovských důchodů. Navrhovali jsme zvýšení důchodů pro ženy. Pro maminky podle dětí, aby se 500 korun měsíčně přidalo maminkám, které vychovaly dítě, za každé dítě. Vaši poslanci a vaše koalice toto odmítla. V situaci, kdy především ženy mají o dva a půl tisíce korun prokazatelně nižší důchody. Vy jste hovořil o tom, že jste důchodce, ale bohužel tyto, podle mě také důležité systémové návrhy, byly smeteny pod stůl.

Já jsem tady tento týden na rozpočtovém výboru navrhoval několik důležitých věcí, které by také významně pomohly domácnostem a občanům České republiky a dokonce to byly věci, které máte ve svém programovém prohlášení vlády. Vy tam hovoříte o podpoře dětí přes další zvyšování slev. Já jsem tady přednesl návrh, který navrhoval zvýšení slev na první a druhé dítě o 500 korun měsíčně a o 1 000 korun na třetí a další.

Také návrh, který by odstranil dnes ten nesmyslný limit toho daňového bonusu 60 300, kdy poctivě pracující rodiče, kteří mají nízké příjmy, tak jsou trestání za to, že mají víc, než tři děti, protože ten bonus je zastropuje. Nebylo to přijato vašimi poslanci.

Navrhoval jsem tady návrh, který se týkal vzdělání, aby rodiny, které jsou nízkopříjmové, měly šanci, že to jejich dítě získá lepší vzdělání, než jejich rodiče. Česká republika podle poslední zprávy OECD v oblasti vzdělání je v této oblasti na chvostu. Jenom 22 % dětí z těchto rodin má šanci získat lepší vzdělání, než jejich rodiče. Ve Finsku, o kterém jste tady mluvil, v severských státech, je ta šance větší, než 50%.

Tyto smysluplné návrhy, kdy jsem navrhoval zvýšení slevy na studující dítě na střední a vysoké škole o 12 000 korun ročně (nemá být pouze na vysoké škole?), či o 6 000 korun ročně na středních školách, vaši poslanci také opět bohužel na rozpočtovém výboru nepodpořili. Věřím tomu, že ve druhém, respektive ve třetím čtení, tu podporu tyto návrhy získají.

Je tady návrh skupiny poslanců, který navrhuje snížení DPH na dodávky tepla, protože tady hrozí v příštích měsících dramatické zdražení tepla pro 4, 2 milionů obyvatel této země. Tento návrh, který si myslím, že je prostě logickou odpovědí na nějakou situaci a nemusíme na něj pohlížet politicky, nebyl podpořen opět ze strany koaličních poslanců. Dostatečně - někteří pro to hlasovali, abych byl korektní.

Takže prosím pěkně, je tady celá řada smysluplných návrhů, které i vycházejí z vašich programových vládních priorit, které jsme tady přednesli, nemají žádnou souvislost s vaší osobou, nejsou to programové priority AntiBabiš, přesto bohužel nebyly podpořeny.

Vy jste tady řekl, že se řídíme rétorikou čím hůře, tím lépe pro opozici. Nemám z toho vůbec žádnou radost a nesouhlasím s vámi, že taková situace tady dnes je. My jako KDU-ČSL máme v této zemi nejvíc komunálních politiků ze všech stran, lidí, kteří se každý den střetávají ve svých obcích a městech s každodenními problémy a realitou života lidí. Musí je řešit. Od nefungujících kanálů až po zimní údržbu chodníků a podobně.

My opravdu máme zájem, aby tato země fungovala, fungovala dobře, lidem se žilo dobře, byli v bezpečné zemi. Ale také, aby tady fungovaly základní principy demokratického státu a bylo jasné, že se neútočí na média, na svobodu slova, že je tady garantováno to, že spravedlnost je opravdu spravedlností pro všechny a měří všem stejným metrem.

Takže prosím pěkně, kdyby bylo možné třeba v závěru dnešní debaty před hlasováním odpovědět na mé čtyři otázky, které jsem tady položil. Snažil jsem si i vyvrátit některé věci, o kterých jste tady vy hovořil, které nejsou pravda, my nemáme téma jenom AntiBabiš a já osobně jsem ho neměl nikdy. My jenom upozorňujeme na to, že jsou tady věci, které mají otazníky a ty otazníky je potřeba v racionální diskuzi argumenty vyvrátit a nemluvit a nemlžit o věcech, které faktickou rovinou s touto kauzou a s těmito problémy nesouvisejí.

Děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji za to, že jste si to vyposlechli oba členové vlády. Vážím si toho, přeji pěkný den.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL