Lidovci rodinám- vyšší daňové zvýhodnění nejen na studující díte


19.11.2018

Marian Jurečka přichází s dalším návrhem pro rodiny a to zvýšením daňového zvýhodnění na studující i nestudující děti.

Protože roste životní úroveň i průměrná mzda, mělo by dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, tvrdí Jurečka. Doplňuje, že rodiče jsou ze zákona povinni poskytnout dítětí stejnou životní úroveň, jakou mají sami. 

"Celkový disponibilní příjem na člena rodiny zároveň prudce klesá s rostoucím počtem vyživovaných dětí – ze stejného příjmu je totiž potřeba uživit více členů rodiny. Dostává se tak hluboko pod příjem domácností bez dětí a už od dvou dětí dokonce i pod úroveň příjmu důchodců." dodáva 

Průměrný roční disponibilní příjem (v Kč) na osobu v rodinách s dětmi (2011 – 2016)

                                             2011        2012              2013         2014          2015          2016

Domácnost s 1 dítětem      142 925    140 302       144 340       152 032      158 906   160 450

Domácnost se 2 dětmi       112 650    114 901       119 361        124 201     131 800    137991

Domácnosti s 3 a více ď.   88 560      91 649         96 098          98 461      102 927     108734 

Domácnosti bez dětí          170 045    174 240       175 846        178 296     85 419      195 088

Domácnosti důchodců       137 305    139 555       140 242        141 739    146 103     150 024

Zdroj: EU SILC.


"Je tedy správné, aby výše daňového zvýhodnění byla více srovnatelná s výší daňové slevy na poplatníka, která v současné době činí 24 840 Kč. Zároveň je potřeba zohlednit významný růst nákladů a související pokles disponibilních příjmů na člena rodiny v závislosti na počtu vyživovaných dětí v rodině." uvádí Jurečka

Daňové zvýhodnění tak, jak jej navrhuje poslanec Marian Jurečka by přešlo s ze současné výše 15 204 Kč ročně na jedno dítě na novou výši 21 204 Kč ročně (tj. o 500 Kč měsíčně), z výše 19 404 Kč ročně na druhé dítě na výši 25 404 Kč ročně (tj. o 500 Kč měsíčně) a z výše 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě ročně na výši 36 204 Kč ročně (tj. o 1 000 Kč měsíčně). Zároveň Jurečka navrhuje zrušení limitu maximální výše 60 300 Kč ročně pro uplatnění daňového bonusu, aby daňové zvýhodnění na dítě mohly v plné výši uplatnit i pracující rodiče s nižšími příjmy na všechny vychovávané děti v rodině.

 

Spolu s tímto návrhem také Marian Jurečka přichází s návrhem zvýšení daňového zvýhodnění na dítě studující na vysoké či střední škole.

Tento návrh Jurečka odůvodňuje snahou o celkové zvýšení vzdělanosti společnosti. Při současném stavu je totiž dítěti ze sociálně slabší rodiny mnohdy neumožněno z finančních důvodů jít studovat. Podle zprávy OECD pouze 22,3% obyvatel ve věku 26-65 let dosáhlo vyššího vzdělání než rodiče. 

Jurečka proto navruje "zvýšení nároku na daňové zvýhodnění na dítě o 12 708 Kč ročně (tj. o 1059 Kč měsíčně) za každé vyživované dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní sociální podporu na vysoké škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole a dále zvýšení nároku na daňové zvýhodnění na dítě o částku 6 360 Kč ročně (tj. o 530 Kč měsíčně) za každé vyživované dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní sociální podporu na střední škole."


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL