Zelená pro biopotraviny! KDU-ČSL navrhuje snížení DPH na tuto komoditu


08.11.2018

"Za KDU-ČSL navrhujeme snížit sazbu DPH na 10 procent u biopotravin a zemního plynu.  Snížením DPH u biopotravin chceme podpořit rozvoj ekologického zemědělství a produkci biopotravin v ČR. Myslíme tak na zdraví obyvatel." Říká Marian Jurečka 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL