Marian Jurečka k tématu rodiny, manželství a homosexuálních sňatků


31.10.2018

Facebook Mariana Jurečky:

Dnes odpoledne nás čeká ve sněmovně projednávání dvou návrhu, které se týkají manželství a rodiny. Dovolte mi k tomuto tématu v několika poznámkách malé zamyšlení. Děkuji, pokud ho dočtete až do konce.

Lidé mají právo, aby základní pojmy a hodnoty nebyly účelově mateny a zneužívány.

Platí, že když dva dělají totéž - není to totéž.
Když si obléknu dres fotbalové Barcelony, ještě to neznamená, že jsem Lionel Messi a že mohu hrát španělskou ligu. A kdybych si to třeba nechal odhlasovat v parlamentu a potom nastoupil v utkání proti Realu Madrid, nic mi to nepomůže – především spoluhráčům příliš nepomohu a možná budu působit i směšně a trapně, protože nejsem profesionální fotbalista. Nemám k tomu fyzické vybavení, odpovídající trénink ani talent a další dispozice. Bez těchto předpokladů nemohu být profesionálním fotbalistou. Není to mé povolání. Znamená to však, že jsem kvůli tomu diskriminován …??? Nebo, že důstojnost profesionálního fotbalisty je větší než moje …??? Znamená to, že jsou tím moje práva nějak omezena a já kvůli tomu nemohu být spokojený a šťastný …??? Samozřejmě, že ne. To by pak lidská důstojnost a skutečné lidské štěstí stály na příliš chabých základech. Já mám jiné povolání. Každý má své vlastní povolání a jeho naplnění je součástí nazadatelné lidské důstojnosti.

Manželství není právo - manželství je povolání.
Je to povolání. Každý z nás je jedinečný a neopakovatelný originál a každý má ve světě své jedinečné a neopakovatelné poslání ke kterému je povolán. Přitom ne každý má povolání k životu v rodině a manželství. Je řada životních povolání, která jsou s rodinou a manželstvím neslučitelná. Jiná lze sloučit velmi obtížně a každý musí najít svoji jedinečnou cestu. Znamená to snad, že tato povolání mají nižší důstojnost než manželství…??? Znamená to snad, že ti, kdo zůstanou svobodní, nebo mají kněžská či řeholní povolání a rozhodli se nevstoupit do manželství, mají nižší důstojnost než manželé ...? Znamená to snad, že ti lidé jsou diskriminováni …??? To by přece bylo absurdní. Tak tomu přeci není !!! To by bylo naprosté zmatení pojmů. Lidská důstojnost přece vyplývá ze samé podstaty člověka a naplňuje se přijetím svých přirozených darů a naplněním svého povolání.

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Tak je to zatím naštěstí i v občanském zákoníku.
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Účelem je dobro manželů a plození a výchova dětí. Účel je jasný a srozumitelný, i když se pak ukáže, že některé páry děti mít nemohou. Dítě není právo, na dítě není nárok – dítě je dar. Je plodem vzájemné lásky manželů.

Žádná veřejná moc nemá právo zrušit přirozené právo na manželství ani modifikovat jeho základní vlastnosti nebo cíle. Tyto vlastnosti jsou jeho přirozenou podstatou a původními a trvalými charakteristikami.
Jedním ze základních charakteristických rysů manželství je plodnost, k níž je manželství přirozeně zaměřeno. Plodem manželského sebedarování jsou děti, které jsou darem pro rodiče, pro celou rodinu a pro celou společnost. Charakter a hodnota manželství však přetrvávají i tehdy, když děti, po nichž manželé touží, přes veškerou snahu nepřicházejí. To do přirozenosti také patří a je to součástí povolání k manželství.

Každé lidské společenství a způsob soužití má svoji lidskou důstojnost a hodnotu, ale proto mu ještě nemusíme říkat manželství.
Určitá konkrétní forma sebedarování je součástí každého lidského společenství a způsobu soužití. V tom smyslu je toto upřímné sebedarování také součástí lidské důstojnosti v takovém soužití. Míru důstojnosti těchto soužití však nelze porovnávat, protože ji nelze měřit. To by bylo stejné, jako bychom chtěli porovnávat, jestli je jedno nekonečno větší než jiné nekonečno. Co je ale pro každé soužití charakteristické, je jeho účel a také způsob služby celé společnosti. K tomuto účelu a dalším charakteristikám se také vztahuje příslušný název, který pro takové společenství používáme. Je to důležité proto, aby lidé jednotlivým pojmům rozuměli

Nebezpečné na navrhované změně je orwellovské zamlžení a zmatení pojmů.
Původním pojmům, kterým každý rozuměl a které měly svůj jasný a srozumitelný obsah, se postupně podsouvá úplně jiný význam. Výsledkem může být pouze zmatení pojmů a nebezpečí manipulace s lidmi. Minulý totalitní režim byl nazýván lidově demokratickým zřízením. Mnozí těmto krásným slovům uvěřili. Až pozdě zjistili, že tzv. lidově demokratický režim nebyl ani lidový ani demokratický. Ve skutečnosti se jednalo o organizované násilí a diskriminaci uplatňované vůči širokým vrstvám obyvatelstva. Podobně byly převráceny a vyprázdněny další pojmy. Lidé nesloužili vlasti, ale socialistické vlasti. Fakticky to žádná služba vlasti nebyla, ale bylo to nedobrovolné posluhování totalitnímu systému. Svoboda byla otroctvím.

Navrhuje se zde zmatení a zneužití pojmu manželství.
Pokud si můžeme s pojmy a právem libovolně dělat, co chceme, kde budou hranice naší účelové kreativity? Kdo pak bude rozumět tomu, co je to manželství a co to kdysi původně znamenalo? Dnes to budou lidé stejného pohlaví, kdo to bude příště …? Proč jenom dva lidé, proč ne třeba tři nebo hned několik …? Takové pokusy už tady také byly. Například zde byly snahy do koncepce rodinné politiky prosadit, že rodina je velmi heterogenní kategorií, která se stále dynamicky proměňuje. Jejím znakem mělo být partnerství alespoň dvou lidí spojených biologickou či sociální vazbou, přičemž podoba soužití měla být rozhodnutím členů takovéto rodiny. Do takto gumové kategorie se pak už vejde cokoliv.

Jde tady o legitimní práva osob stejného pohlaví?
Pokud jde o práva osob stejného pohlaví, bylo by legitimní přezkoumat, zda v některých případech opravdu nejsou nespravedlivě krácena a pomocí analogie, v souladu s účelem soužití, provést patřičnou úpravu. V tomto smyslu například registrovaní partneři již dnes mohou využívat daňovou slevu na manželku a je to naprosto v pořádku. Aplikace nároku na vdovský či vdovecký důchod by v tomto smyslu byla také analogická. Přezkoumání všech těchto věcí je naprosto legitimní a správné a pojďme o těchto věcech vést racionální diskusi. Nevytvářejme však zmatek v pojmech a neničme opravdový význam manželství.

Budu rád za případnou  korektní diskusi. Toto téma je citlivé, osobní a intimní. 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL