Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 milionů eur


02.04.2014

Vláda dnes odsouhlasila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky na zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova (PRV). Český venkov tak bude moci v letech 2014 až 2020 čerpat téměř 2,9 miliardy místo původních necelých 2,6 miliardy eur.

V příštích letech se tedy zvýší příspěvek státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova z 15 % na 25 %. Celkem tak rozpočet PRV dosáhne téměř 2,9 miliard eur.

„Na rozvoj venkova nasměrujeme do roku 2020 zhruba o 340 milionů eur více, než bylo v původních plánech. Dotace jsou určené zejména na zrovnoprávnění podmínek českých zemědělců s jejich evropskými kolegy, dále na rozvoj zemědělství, potravinářství a lesnictví i na ochranu životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Kvůli úsporám přispěje EU do rozpočtu PRV v letech 2014 - 2020 částkou, která by i s českou subvencí nepřevýšila 2,6 miliardy eur (v období 2007- 2013 to bylo 3,7 miliardy eur). Toto snížení unijních dotací částečně nahradí právě zvýšení původně navrhovaného příspěvku národního rozpočtu.  

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL