Díky Vám všem


22.10.2017

Dovolte mi touto cestou poděkovat rodině, manželce, přátelům, kolegyním a kolegům z práce a KDU-ČSL, dobrovolníkům a všem se kterými se tady či jinde setkávám za podporu, pomoc, rady či konstruktivní kritiku. 

Děkuji také všem v Olomouckém kraji za projevenou důvěru. KDU-ČSL dokázala v tomto jediném kraji zlepšit svůj výsledek oproti roku 2013 (o více jak tisíc hlasů) a také moc děkuji všem za preferenční hlasy.

Děkuji všem kandidujícím, všem kdo pomohli v kampani, Žlutému týmu, ale i všem o kterých ani třeba nevím a přesto pomohli hájit křesťansko-demokratickou politiku a dobrý program pro tuto zemi.

Vážím si toho, budu se dál snažit pracovat jak nejlépe umím i když to z opozičních lavic jde podstatně složitěji. Poslední věta, je můj osobní odhad a i logická varianta, protože nám voliči nedali tolik důvěry jako jiným, kteří by teď měli nést daleko větší odpovědnost i s rizikem ztrát.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL