Marian Jurečka, Události, komentáře: Evropu trápí sucho


01.08.2017

1.8.2017 22:00 ČT 24 Události, komentáře

Sucho trápí nejen Česko, ale taky mnohé evropské země. Třeba obyvatelům Říma hrozí, že budou muset radikálně šetřit s vodou. Jinde sucho způsobuje rozsáhlé požáry. Ale mnohem hůř než Evropa je na tom Afrika. Vědci hovoří o vysychání velkých částí kontinentu, přičemž proměny půdy v poušť budou podle nich pokračovat a přinesou další a rozsáhlejší hladomory. Ty letos hrozí hned ve třech zemích. Na samém pokraji vyhladovění je přes deset milionů lidí v Somálsku, Nigérii a Jižním Súdánu. Také údaje americké agentury NASA dokládají katastrofální degradaci půdy v celé Africe, přičemž čerstvá studie uvádí, že více než 40 milionů Afričanů je závislých na půdě, jejíž zemědělský potenciál se rychle vyčerpává.

Marian Jurečka: "Doteď neměli zemědělci pozitivní motivaci, tu jsme nyní vytvořili tím, že říkáme, děláte-li bílkovinou plodinu a máte živočišnou výrobu, my vám dáme nějaké peníze navíc v rámci dotací. Pěstujete-li meziplodiny, máte-li biopás, zase jste nějakým způsobem bonifikováni. Ale vidíme, že to nestačí. Proto teď od 1. ledna přistupujeme k tomu, že už je nachystaná legislativa, která ty věci dá vlastně jako povinnost a v případě neplnění přijde sankce, takže říkáme, že třeba například svažitý pozemek podle typu půdy musí být po určitých metrech oddělen buďto zasakovacím pásem nebo jinou plodinou. A to jsou věci, které prostě přichází bohužel až teď. Já nevím, proč to mí předchůdci neudělali. My jsme na tom teď zhruba 2,5 roku dělali, abychom to propočítali, abychom to zkomunikovali se zemědělskou veřejností, připravili jsme jim nástroj, jako je protierozní kalkulačka, která vlastně říká i relativním laikům, zemědělcům, kteří nevystudovali vysokou školu, jak mají postupovat, jaká opatření ideálně v tom svém katastru mají udělat."

Záznam pořadu naleznete ZDE.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL