Slovo ministra - klimatické změny


27.06.2017

Zemědělec, 26. června 2017

Od roku 2012 do roku 2016 se v naší republice vyskytlo 16 extrémů počasí, které poškodily zemědělství, říkají klimatologové. Bylo to sucho, a to devětkrát z 16 zmíněných extrémů, povodně, mrazy a jarní mrazíky. Současné sucho dopadá zejména na na jaře seté plodiny, ale s vážnými problémy už se dnes v některých okresech potýkají i porosty pšenice ozimé, ječmene ozimého a dalších plodin. Podle zpráv, které mám, začali zemědělci na některých místech zavlažovat. Obnovu i výstavbu nové závlahové sítě a závlahových zařízení pro zemědělce naše ministerstvo dlouhodobě podporuje. Ale nejde jen o závlahy, jde také o lepší péči o půdu, kde jsou určité rezervy. Vprůběhu příštích desetiletí se budeme muset vypořádávat s tím, že zemědělci budou muset změnit své chování a budeme muset mít připravené zdroje vody. A samozřejmě budeme muset pěstovat plodiny, respektive odrůdy, daleko odolnější vůči jednotlivým stresovým faktorům, ať už je to sucho, nebo vysoká teplota. Víme, že chceme zadržet více vody v zemědělské a lesní půdě, měníme mnoho věcí pro zemědělce, pracujeme na pozemkových úpravách jako nikdy v minulosti, podporujeme výstavbu malých drobných nádrží v krajině. Opatření, která děláme, je opravdu mnoho.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL