Srdečně zvu na Pouť rodin na Sv. Kopečku u Olomouce!


04.05.2017

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na naši tradiční akci pro rodiny - Pouť rodin.

Termín: neděle 21. května 2017 od 10.30 hodin

Místo: Svatý Kopeček u Olomouce

Program:

  • 9.45 možnost pěší poutě z ulice V Lipkách (bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky Navštívení Panny Marie (trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti); provází P. Jiří Korda
  • 10.30 mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička
  • 13.00 modlitba růžence a adorace Nejsvětější svátosti

Po mši je připraven bohatý program pro děti i rodiče. Především se těště na koncert skvělého Pavla Helana!

Děti čekají soutěže s olomouckými skauty, jízda na koni, florbal, skákací hrad a mnoho dalšího!

Občerstvení zajištěno.

Budu se těšit na setkání.

Marian Jurečka

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL