Slovo ministra - soutěž Vesnice roku


25.04.2017

Zemědělec 24. 4. 2017

Do konce tohoto týdne se mohou obce hlásit do dalšího ročníku soutěže Vesnice roku. Soutěže, která dokazuje, že lidem záleží na jejich životě na venkově, na péči o jejich obce i na místním společenském životě. Letos je to deset let, kdy se k vyhlašovatelům Vesnice roku připojilo Ministerstvo zemědělství. Udělujeme Oranžovou stuhu, která je oceněním za snahu zlepšovat a rozvíjet obce. Já sám jsem na vesnici vyrostl a s rodinou tam stále žiju. Vím proto, že když se z vesnice vytratí ten správný vesnický duch pospolitosti a solidarity, folklorní tradice, zkrátka hodnoty, na nichž vesnice vždy stála, pak se z ní stává místo, kde lidé žijí odděleně. Z takové obce je pak jen místo na přespání. Proto považuju za důležité nejen uchovávat tyto tradiční hodnoty, ale nadále je i rozvíjet a podporovat. Pro naše Ministerstvo je rozvoj venkova jednou z priorit, i proto se na organizaci soutěže Vesnice roku spolupodílíme. Všechny obce, kterým jsme udělili Oranžovou stuhu, ale i ty, které na ni jen těsně nedosáhly, jsou příkladem pro náš venkov. Impulsem pro ostatní, aby se zapojili do péče nejen o své obydlí, ale i o celou obec, protože z výsledků společného úsilí pak získají lepší domov pro všechny. Proto všem obcím přeji, aby měly stále dost občanů, kteří budou rádi a ochotně přispívat k dalšímu rozvoji našeho venkova.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL