KDU-ČSL: Dluhy se mají splácet, poctivým dlužníkům s řešením jejich situace pomožme


31.01.2017

Tisková zpráva, 30. 1. 2017

KDU-ČSL si uvědomuje nutnost zpřehlednit situaci nadměrně zadlužených osob, kteří tak směřují do dlouhodobé pasti, a umožnit jim plnit své závazky.

„Chceme vyslat jasný signál všem věřitelům, že nemůžeme přihlížet tomu, aby se kvůli dluhům stal člověk otrokem do konce života. Také ale chceme říct všem dlužníkům, že dluhy se platit musí, zejména pokud jde o dluhy na výživném pro jejich děti,“ řekl Marian Jurečka, první místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství.

Novela insolvenčního zákona by sice měla směřovat k ochraně poctivých dlužníků, kteří by chtěli své závazky splácet, ale nemají přístup k oddlužení; KDU-ČSL v jejím současném nastavení vidí riziko zhoršeného postavení poctivých věřitelů a ke snížení motivace potenciálních dlužníků zodpovědně přistupovat k přijetí a plnění závazků.

„Prioritní je, aby dlužník v průběhu oddlužení byl schopen platit plnou výši výživného; není možné uvést děti a ty, kteří se o ně starají, do velice složité situace tím, že dlužník nebude platit výživné. Dále navrhujeme prodloužení doby, po níž dlužník může opětovně vstoupit do oddlužení, ze současných 7 na 10 let. A dále navrhujeme, aby na oddlužení dosáhli pouze ti dlužníci, kteří skutečně vynaložili úsilí o splacení alespoň 30% hranice z jistiny. Velmi důležité je individuální posouzení,“ dodal Marian Jurečka.

KDU-ČSL si uvědomuje, aby novela insolvenčního zákona byla co nejkvalitnější, proto na dnešním jednání vlády bude usilovat o zapracování svých klíčových priorit.

 

Kontakt:

Petra Hrušová

Tisková mluvčí KDU-ČSL

Tel: 731 603 853

E: hrusova@kdu.cz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL