Marian Jurečka: Podporujeme všechny děti pracujících rodičů, zvýšení přídavků je populistický krok


25.01.2017

KDU-ČSL dlouhodobě podporuje všechny děti pracujících rodičů s cílem, aby pracující rodiče měli takový příjem a takové daňové a sociální odvody, aby nemuseli žádat o žádné dávky. Návrh ČSSD, která navrhuje rozšířit okruh příjemců přídavku na dítě o 300 tisíc, považuje KDU-ČSL za populistický.

„Návrh sociálních demokratů hází přes palubu jeden a půl milionů dětí pracujících rodičů, kteří na tyto dávky nedosáhnou. Proto ho považujeme za vysoce populistický. Nemotivuje totiž rodiče k úsilí o získání vyššího příjmu, naopak podporuje takové formy práce, které nestačí k uživení rodiny. Zároveň s tím podporuje vyplácení peněz načerno mimo oficiální mzdy a podporuje vznik účelově nesezdaných soužití, aby zaměstnanec nepřišel o dávky. Uvězňuje tak nepracující a nízkopříjmové skupiny v pasti chudoby. My chceme podporovat všechny děti pracujících rodičů,“ řekl Marian Jurečka, první místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství.

Podle expertů KDU-ČSL je současný daňový a sociální systém v naší zemi nastaven tak, že nízkopříjmové domácnosti demotivuje od práce a ty vysokopříjmové nemotivuje mít děti.

„Chceme zvýšit daňové zvýhodnění na každé dítě, včetně prvních dětí, o dva tisíce korun ročně, zrušit zastropování daňového bonusu za děti a požadujeme diferenciaci pojistného pro rodiny s dětmi a zachování slevy na manželku. Tato opatření považujeme za motivační a prorůstová, na rozdíl od slepého rozdávání dávek. Zároveň považujeme za důležité změnit vnímání rodinné politiky jako nedílné součástí našich životů a chápat ji jako investici do lidského kapitálu země,“ dodal Marian Jurečka.

 

Petra Hrušová

tisková mluvčí KDU-ČSL

Tel: 731 603 853

E: hrusova@kdu.cz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL