Ptačí chřipka: Rozhovor pro Radio Impuls s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou


10.01.2017

Rozhovor k poslechu si můžete pustit ZDE.

Rádio Impuls, 9. ledna 2017

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Příjemný podvečer. Ptačí chřipka se po deseti letech vrátila i do České republiky. Zasažena je Morava a nejnověji i Středočeský kraj. Jediná obrana preventivní vybíjení všeho ptactva v ohniskách výskytu. Už to začalo. Jak budou chovatelé odškodněni, kolik dostanou, jak dlouho budou čekat, jak se to promítne do cen drůbežího masa, je konzumace drůbeže bezpečná? Budeme se ptát ministra zemědělství pana Mariana Jurečky. Dobrý podvečer.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý podvečer.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Pane ministře, já začnu hned asi tím, co nejvíce lidi zajímá. Jsou potraviny bezpečné, kontrolujete to, teda drůbeží potraviny?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jsou bezpečné, opravdu Státní veterinární správa a jejich lidé každý den bedlivě sledují kvalitu potravin jak od našich potravinářů, i ty, co se dovážejí, a potraviny u nás jsou bezpečné.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Zaznamenali jste pokles zájmu o drůbež a drůbeží maso, nebo ne?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ne, zatím jsme toto nezaznamenali a myslím si, že je to i předčasné to tak krátce vyhodnotit.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Jak se snížení počtu chovů promítne do ceny drůbežího masa nebo i vajec?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Vzhledem k tomu, že je ta situace zatím u drobnochovatelů, drobnochovech, tak to nemá výrazný dopad na produkci drůbežího masa i vajec v České republice a zatím nepředpokládám, že by se to mělo nějak dramaticky promítnout do změny cen těchto komodit.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Takže zasažen nějaký velkochov zatím nebyl a ani nepředpokládáte, že bude?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Zatím nebyl, a pokud ten chovatel, ten profesionální zemědělec dodržuje všechny veterinární a hygienické předpisy, tak by správně ten chov ani neměl být infikován tím virem ptačí chřipky.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Chovatelé jsou ujišťováni, že budou odškodněni. Já jsem někde vyčetla, že za nosnou slepici by mohli dostat 100, za krůtu z rozmnožovacího chovu 1100 korun, za pštrosa dokonce 14 tisíc korun. Jak se budou ty ceny vypočítávat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ty ceny jsou stanoveny v materiálu Ministerstva zemědělství, kdy na našich webových stránkách je přehledná tabulka právě jednotlivých cen k jednotlivým kategoriím drůbeže tak, jak to už u některých těch druhů jste řekla. Jsou to ceny, které aktualizujeme nebo aktualizovali jsme je v závěru loňského roku s ohledem na řekněme tržní situaci na trhu tak, aby ten chovatel měl opravdu uhrazenou tu reálnou ztrátu, která mu vznikne. A takto je to nastaveno a teď je jenom na těch chovatelích, pokud takovouto škodu utrpí, aby si včas do těch šesti týdnů od likvidace svého chovu požádali na ministerstvu o kompenzaci té škody.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Budou se likvidovat, někde včera proběhla zpráva, že dokonce se budou likvidovat i papoušci. To jste mysleli správně nebo to byla nějaká dezinformace, což je teď velmi aktuální?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já nemám informaci, že bychom měli likvidovat, řekněme exotické okrasné ptactvo, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta likvidace se provádí u těch chovů, kde ta zvířata mohou přijít do styku s volně žijícími ptáky, to znamená, chovám slepice na dvorku, mají výběh a do toho výběhu jim může přistát volně žijící pták nebo může dopadnout do toho výběhu ten trus. V případě, například, že mám papouška doma v kleci v kuchyni, tak tam asi nepředpokládáme, že by ten volnější pták dolétl a mohl toho papouška takto infikovat. Takže myslím si, že rozhodně v těchto případech takto postupovat nebudeme, ale pokud je to někde, kde k tomu propojení a k tomu kontaktu někde venku může dojít, tak tam samozřejmě nevylučuji, že individuálně Státní veterinární správa takovýto postup zvolí.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

No, ono se stále už vlastně od rána se nabádali chovatelé a nabádají, aby zamezili setkání drůbeže s volně žijícím ptactvem, to nějak lze?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To lze, já jsem toto stavěl na tom příkladu, pokud vlastně mám doma chov třeba slepic, a chovám je někde v uzavřených prostorách a mám k tomu i výběh a ten výběh není chráněn tak, aby tam nemohl doletět ten volně žijící pták, případně z něj dopadnout trus, tak to je ten problém a k tomu my nabádáme. My chceme, aby ti chovatelé buď tu drůbež uzavřeli v těch vnitřních prostorách, anebo to měli zabezpečeno tak, že mám prostě voliéru, která má pevnou střechu a prostě nemůže dojít ke kontaktu s volně žijícím ptactvem, protože ten virus se šíří především právě trusem, s podestýlkou, takže takto ať se chovatelé zabezpečí a mohou vyrazit přispět k tomu, aby se ten virus dál nešířil.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Posloucháte Kauzu dne dnes s ministrem zemědělství panem Marianem Jurečkou. Pane ministře, vraťme se k tomu odškodňování, kdo bude kontrolovat, aby se při odškodňování chovatelé si nevymýšleli a nenadsazovali třeba počty kusů. Bude takováto evidence?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jednoznačně ano, protože součástí potom té žádosti o to odškodnění musí potom ten chovatel doložit i protokol o likvidaci té své drůbeže, kde jednoznačně Státní veterinární správa bude vyplňovat ten skutečný údaj o tom, kolik kusů drůbeže bylo od toho chovatele z jeho domácnosti zlikvidováno. Takže tam bude jasný důkaz o tom, jaká byla ztráta a skutečně opravdu byla.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Kdo to bude vyplácet?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To odškodnění potom vyplácí ministerstvo zemědělství.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Kdy mohou začít vyplňovat a žádat, ty žádosti posílat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady bych opravdu apeloval na všechny chovatele, aby bezprostředně poté, co dojde v jejich chovu k likvidaci drůbeže, aby neváhali a co nejdříve požádali, protože tady je zákonná lhůta šest týdnů. Pokud ten chovatel do šesti týdnů nepožádá, tak potom bohužel už mu to plnění nebude umožněno.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Takže vlastně tam, kde už teď zlikvidovali nějaké ty chovy, tak už by vlastně chovatelé měli začít. Takže šest týdnů a po šesti týdnech utrum, už může žádat, co chce, nedostane.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tam bohužel ten zákon hovoří jasně, takže opravdu doporučuju chovatelům, u kterých už proběhla likvidace, aby se podívali na webové stránky Ministerstva zemědělství nebo Státní veterinární správy, tam jsou veškeré informace, kontakty i formuláře, které je potřeba k tomu odškodnění vyplnit.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

V roce 2007 jste vyplatili jako náhrady za ptačí chřipku ve čtyřech obcích 50 milionů korun. Teď máte na letošní rok 31,3 milionu korun. Bude to stačit?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já nejsem schopen dnes říct, jestli to bude stačit. Bude naprosto klíčové, jestli se nám virus ptačí chřipky dostane i do velkochovů k profesionálním zemědělcům, tam potom ty ztráty jdou velice rychle nahoru. Ale jednoznačně mohu tady říci, že všichni zemědělci i drobnochovatelé budou odškodněni, prostě není možné, aby tady stát se nedokázal v takové výjimečné situaci postavit se k tomu čelem. Takže já mohu garantovat, že budeme potom případně hledat prostředky navíc, pokud by tato částka nestačila.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Můžete garantovat i to, že nebudou třeba čekat dva roky na to odškodnění?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Mohu garantovat i to, že nebudou čekat dva roky. Náš zájem bude, abychom jim ty peníze dokázali vyplatit co nejdříve, v řádu řekněme týdnů poté, co nám doručí žádost, pokud bude v pořádku, my to odkontrolujeme, tak potom budeme chtít, aby opravdu ty peníze těm chovatelům vyplatili co nejdřív.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Dnes čerstvá zpráva, že zakázali výstavy drobné drůbeže a ptactva, budou trhy farmářské také zakázány, nebo ne, bude se to týkat nějak farmářských trhů?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My v tento okamžik jsme přistoupili k zakázání výstav z toho důvodu, že prostě může dojít ke kontaktu většího množství chovatelů, respektive jejich zvířat, která budou vystavovat. A je to potenciální výrazně zvýšené riziko pro to, abychom dál omezili šíření viru ptačí chřipky, takže proto teď toto výjimečné opatření a budeme samozřejmě sledovat, jak se ta situace bude vyvíjet dál, jestli bude nutné toto opatření mít nějaký delší časový úsek. Takže není to opatření, které by zakazovalo farmářské trhy, kde se prodávají hotové výrobky. Je to opatření, které se týká opravdu výstav živých ptáků, živé drůbeže.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

A na farmářských trzích se teda třeba drůbeží maso může prodávat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Pokud to bude farmářský trh, kde se prodávají hotové výrobky.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Aha, a kdyby tam někdo přišel se slepicí, tak ne, jo. S živou slepicí.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Kdyby tam někdo přišel přímo s živou drůbeží, tak samozřejmě to je problém a nepředpokládám, že by toto chovatelé dělali.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Co byste poradil chovatelům a nám spotřebitelům v této výjimečné situaci?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Především se soustředíme na chovatele, protože ti mohou výrazně přispět k tomu, že se ten virus dál šířit nebude,,a to je právě to zabezpečení a oddělení toho, aby do jejich chovu se mohl dostat volně žijící pták, případně trus z tohoto ptáka. Takže spíše stavebně technickým opatřením ať už nějakou plnou střechou nebo tím, že prostě drůbež na nějaký čas nebudou pouštět do volných výběhů. To je asi to nejvíc, co mohou udělat. V případě spotřebitele, no, prostě nakupovat na oficiálních místech zboží, které prokazatelně muselo být při výrobě pod veterinárním dozorem. Takže to jsou certifikovaní prodejci. Prostě nekupovat výrobky, které nejsou z oficiálního prodejního místa.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

Pane ministře, já vám mockrát děkuji, že jste si našel na nás chvíli čas, díky, že jste nás takto poinformoval.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Také děkuji, pěkný večer.

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka

To byla dnešní Kauza dne s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Už nyní si celou Kauzu dne můžete poslechnout i na www.impuls.cz. Loučí se Zuzana Bubílková.

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL