Haná je můj domov, domov mých předků a domov mých dětí


09.01.2014

Přerov – Kandidát na ministra zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) ví přesně, o čem mluví. Problémy, s nimiž se jeho rezort potýká, totiž mohl okusit na vlastní kůži – jako soukromý zemědělec z Rokytnice u Přerova. „Zemědělcem zůstanu, i když budu pracovat na ministerstvu," říká v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník.

 
 
 

Co podle vás v minulých letech nejméně prospělo českému zemědělství? Mnozí soukromníci museli doslova bojovat o holé přežití. Máte nějaký recept na to, jak situaci změnit?

Chybějící dlouhodobá strategická koncepce, tedy to, co vlastně stát od svých zemědělců a potravinářů očekává. Pak jsou zemědělci v těžké pozici a jen odhadují, co by tak asi měli chovat, či pěstovat.

Žádný politik nemá univerzální recept na léčbu všech neduhů. Pro mě je ideálem německý model. Chtěl bych, abychom nejen vyráběli kvalitní základní komodity, ale v daleko větší míře tyto komodity dokázali zpracovávat a dali tam i přidanou hodnotu lidské práce. Tedy uměli vytvářet i pracovní místa. Je důležité, aby zemědělci dokázali dostat své výrobky na trh a ke spotřebiteli.

Haná byla vždy významnou zemědělskou oblastí. Nezdá se vám, že v posledních letech ztratila tento svůj punc výjimečnosti?

S tím nesouhlasím. Haná je stále jednou z hlavních oblastí, kde má zemědělství velký hospodářský význam. Samozřejmě, došlo například k úpadku pěstování cukrové řepy a podobně, což byl důsledek zásahu ze strany Evropské unie a jejích cukerných kvót. Podobná situace je v živočišné výrobě, ztrátová výroba vepřového masa nutně musela znamenat snižování kapacit. Tento trend se, díky Bohu, v poslední době zase otáčí směrem k našim domácím produktům, lidé dávají důraz na naše potraviny – a to je dobře. Nicméně, musíme v tom být daleko více aktivní.

Jaké jsou Vaše hlavní priority a čeho byste chtěl v pozici šéfa rezortu zemědělství dosáhnout?

Abychom u nás vypěstovali, u nás vyrobili a u nás prodali či exportovali hotový výrobek. Aby nedocházelo k vývozu mléka a naopak dovozu jogurtů. Zbytečně se tak připravujeme o možnost dát našim zemědělským produktům vyšší přidanou hodnotu, tedy zaměstnat naše lidi při výrobě potravin.

Zároveň víme, že na ty produkty máme odbyt, protože ročně se v našich supermarketech prodá přes čtyřicet miliard potravinářského zboží z dovozu. Je tedy třeba nasměrovat prvovýrobce a potravináře buď k tomu, aby si technologie pořídili, anebo ty, kteří to už dělají, podpořit v rozvoji. Ideálně tak, aby se dostali k zákazníkovi s finálním produktem mimo sítě supermarketů.

Venkov a jeho obyvatelé versus město. Proč se propast mezi nimi neustále prohlubuje? A jak to udělat, aby se stal venkov pro lidi atraktivnějším?

Stát a kraje musí zajistit, aby lidé na venkově neměli pocit, že jsou lidmi druhé kategorie. Obecní a krajská samospráva musí na vesnicích vytvořit takové podmínky, aby měly děti kam chodit do školky, kde studovat, aby fungovala veřejná doprava, byla dostupná lékařská a lékárenská péče, aby měl venkov nadále svého tradičního „ducha" a perspektivu.

Lidé z regionu vás znají jako poctivého zemědělce, člověka, který umí vzít za práci. Nebojíte se toho, že vám v novém úřadě „změknou" ruce?

Já jsem zemědělec a zemědělcem zůstanu, i když budu pracovat na ministerstvu, byť podnikání budu muset předat. Možnost ve volném čase manuálně pracovat je ale úžasný relax. Když v sobotu při žních sednu třeba na kombajn, tak si člověk krásně vyčistí hlavu.

O protipovodňových opatřeních na Přerovsku už se popsaly stohy papírů, stále se ale neudělalo nic konkrétního. Co by podle vás systémově vyřešilo ochranu Pobečví?

Povodí Moravy musí dokončit kompletní protipovodňová opatření v této oblasti, zejména protipovodňové hráze v okolí Troubek.

Dále se jedná se o celý soubor opatření, jako jsou například úpravy vedoucí ke zkapacitnění koryta řeky nebo i výstavba nových poldrů.

Jednou z Vašich priorit jsou i změny ve státním podniku Lesy České republiky. Můžete nastínit svou koncepci, která má pomoci hlavně horským oblastem, kde je vysoká nezaměstnanost?

Od roku 2005 až dodnes se nepodařilo uspokojivě vyřešit problematiku tendrů na pěstební a těžební práce v lesích. Dlouhodobě upozorňuji na neudržitelnou situaci ve vedení státního podniku Lesy České republiky. Problém vidím ve špatně fungujícím managementu, na jehož chybná rozhodnutí poukazují odborníci v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu či NKÚ.

Od nového ředitele Lesů ČR očekávám, že přijde s takovou koncepcí, která bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a současně bude umožňovat udržení zaměstnanosti v regionech, neboť – co je státu platné, že ušetří na těžbě, která je potom prováděna cizinci, a čeští dřevorubci nemají práci.

KDU-ČSL dlouhodobě poukazuje na to, že v době krize a vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech může být správně zvolený způsob hospodaření vhodným nástrojem, jak pomoci živnostníkům a středním firmám, a tím snížit nezaměstnanost. Jednostranný důraz na kritérium ceny ve výběrových řízeních na zpracování dřeva je z dlouhodobého hlediska naprosto špatný.

Jste ženatý a máte tři děti. Chystáte s rodinou velké stěhování do Prahy, nebo zůstanete věrný rodné Hané?

Jsem patriot a Hanák každým coulem. Stěhování do Prahy rozhodně nechystám. Haná je můjdomov, domov mých předků a domov mých dětí.

Co říkáte na novináři často proklamované označení nováček nebo nejmladší ministr? Jak dlouho jste v politice a v KDU-ČSL?

Do KDU-ČSL jsem vstoupil ihned po dosažení plnoletosti a ve „vysoké" politice jsem od roku 2010, kdy jsem byl zvolen místopředsedou KDU-ČSL. Věk podle mého názoru není rozhodujícím faktorem, zda politik bude úspěšný nebo ne. Důležité je, aby se obklopil schopnými a zkušenými lidmi, a přitom zůstal stát nohama pevně na zemi. K funkci ministra přistupuji s pokorou, ale odhodláním pracovat s maximálním nasazením a poctivě.

Můžete prozradit své osobní krédo nebo motto, kterým se celý život řídíte?

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce – hledá důvody.

Autor: Petra Poláková-Uvírová

http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/jsem-patriot-a-hanak-kazdym-coulem-rika-marian-jurecka-20140107.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL