Zachraňme varhany v Dětmarovicích


15.11.2016

Zachraňme varhany v Dětmarovicích u Karviné!

Přátelé, srdečně vás zvu na benefiční koncert Záchrana varhan v Dětmarovicích u Karviné. Koncert se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 17.00 hodin. Zazní hudební díla od baroka po současnost, kterými vás se svými nástroji provedem já a mí hosté.

Předem Vám moc děkuji, že přispějete dobré věci.

Těším se na setkání.

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL