Ministr Marian Jurečka se vyznal před vězni ze své víry v Krista


13.09.2016

Ministr zemědělství České republiky Marián Jurečka besedoval ve středu 7. 9. s vězni v jedné z nejtěžších a nejstarších českých věznic ve Valdicích.

Do vězení přijel na pozvání tamějšího adventistického vězeňského kaplana Pavla Zvolánka, a proto se nevyhnul osobní otázce týkající se jeho vztahu k Bohu. „Sám od sebe o těchto věcech nehovořím, ale pokud se mne někdo zeptá, tak nemám problém vyjádřit, co pro mne znamenají křesťanské hodnoty. Mou oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný domov, svoboda, solidarita, tolerance, pracovitost, poctivost, soucit, obětavost, odpovědnost za sebe, své blízké a své okolí,” odpověděl ministr. Mariána Jurečku a Pavla Zvolánka před besedou s trestanci osobně přijal ředitel věznice Jiří Mach a jeho dva zástupci Jiří Karásek a Miloš Kaska, kteří mu představili problematiku zacházení s odsouzenými, jejich zaměstnávání a odpověděli na další ministrovy otázky, zejména týkající se následné péče po propuštění.

Valdická věznice vznikla před 160 lety přestavbou původního kartuziánského kláštera, proto je co obdivovat. Její součástí je krásný kostel, který v padesátých letech sloužil jako „tovární hala“, kde odsouzení plnili plány pětiletek. Ministr si prohlédl kuchyň, kde se připravuje pro vězně strava, měl možnost se podívat také do jejich cel a hovořit s nimi. Následné besedy na téma „ministr trochu jinak“ se ve vězeňské kapli zúčastnilo téměř 40 odsouzených, tedy maximální počet lidí, kteří se do kaple vejdou. Marián Jurečka se zde představil jako otec pěti synů, který byl zvyklý od dětství pracovat na poli a kterému tato záliba zůstala až dodnes. Zemědělství se tak věnuje o víkendech, když se vrací do svého bydliště v Rokytnici u Přerova. Pohovořil také o svých cestách do zahraničí, zmínil se o své práci na ministerstvu a také vyprávěl, jak se jednoho dne v roce 2013 stal z normálního kluka, který šel v pátek ráno do práce, poslancem, který se v pondělí účastnil jednání o nové vládě České republiky, a o pár měsíců později ve dvaatřiceti letech ministrem.

Valdický kaplan Pavel Zvolánek (na snímku uprostřed) ze sboru církve adventistů v Praze – Chodově je předsedou neziskové organizace Vězeňská duchovenská péče sdružující napříč různými církvemi vězeňské kaplany a dobrovolníky navštěvující vězně s poselstvím evangelia. Je také vedoucím oddělení kaplanské služby při Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne, které podporuje práci vězeňských, nemocničních a vojenských kaplanů. Ve Valdicích pořádá pro vězně bohoslužby, duchovní koncerty a besedy se zajímavými osobnostmi.

Celý článek ZDE.

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL