Z evidence tržeb by mohli být vyjmuti prodejci na farmářských trzích a drobní podnikatelé, navrhuje Marian Jurečka


18.07.2016

Hospodářské noviny, 18. 7. 2016

Do EET by se podle návrhu nemuseli zapojit podnikatelé s vedlejší podnikatelskou činností, pokud jejich příjem nepřesáhne 20 procent průměrné mzdy. Úpravu zákona o EET připravil také Liberecký kraj. Navrhuje, aby povinnost byla omezena na měsíční plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Elektronická evidence tržeb by měla být v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace.

Prodejci na farmářských trzích by se nemuseli povinně zapojit do systému elektronické evidence tržeb (EET). Navrhuje to novela ministerstva zemědělství. Z povinnosti by podle ní byli navíc vyjmuti i někteří drobní podnikatelé, informovala mluvčí ministerstva Markéta Ježková. Novelu do sněmovny předkládá formou poslaneckého návrhu lidovecký poslanec Jaroslav Klaška.

"Pokud se elektronická evidence tržeb bude vztahovat na prodej na farmářských trzích, pro řadu drobných farmářů bude likvidační. Buď rovnou s prodejem na trzích skončí, nebo budou muset výrazně zdražit, pak se ale stanou nekonkurenceschopnými," uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Do EET by se podle návrhu nemuseli připojit ani někteří podnikatelé s vedlejší podnikatelskou činností, pokud jejich příjem nepřesáhne 20 procent průměrné mzdy. Pro rok 2016 je to částka 5401 korun měsíčně. "Vyjmout z EET tak chceme ty, kteří mají z podnikání skutečně jen velmi nízké příjmy. Elektronická evidence tržeb by je totiž nadměrně finančně zatížila," dodal Jurečka.

Úpravu zákona o elektronické evidenci tržeb připravil také Liberecký kraj. Navrhuje, aby povinnost byla omezena na měsíční plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Z povinnosti by tak novela vyjmula nejmenší živnostníky, kteří zejména na venkově zajišťují chod hospod nebo restaurací, malých obchodů či služeb. Kraj se totiž obává jejich likvidace a zhoršení dostupnosti služeb. Záměrem se bude ve středu zabývat vláda.

Elektronická evidence tržeb by měla být v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou do EET zapojovat v následujících měsících. Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou dočasně od nabytí účinnosti zákona evidovanými tržbami.

Proti přijetí zákona o EET je opozice, 41 jejích poslanců se podepsalo pod návrh na jeho zrušení, který obdržel Ústavní soud. Vládní většina podle návrhu prosadila EET i za cenu porušení zákonné procedury. Konkrétně šlo o ukončení rozpravy ve třetím čtení, aniž dostali prostor k vystoupení někteří opoziční poslanci. Návrh to označuje za dlouho připravované organizované spolčení, či dokonce spiknutí proti opozici. Opoziční poslanci kritizují také obsah zákona a jeho konkrétní dopady, třeba na malé živnostníky.

Celý článek ZDE.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL