Dvacet minut Radiožurnálu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou


15.07.2016

ČRo Dvacet minut Radiožurnálu, 13. července 2016

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Mohou vejce z českých a moravských drůbežáren konkurovat vejcím z dovozu, která se u nás podle Ministerstva zemědělství prodávají často za dumpingové ceny? Stačila se zemědělská půda u nás vzpamatovat z loňského suchého léta? A je rozšíření takzvané zelené nafty i na živočišnou výrobu efektivním nástrojem, jak pomoci českým zemědělcům? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Dobré odpoledne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Nejprve Ministerstvo zemědělství upozorňuje na to, že sem plynou vejce z dovozu za často dumpingové ceny. Jak je to vlastně možné?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Je to možné, když si srovnáme naši nákladovou situaci u našich zemědělců, tak jiné státy mají, řekněme, ještě další národní podpory, případně mají jiné nastavení například daňového, sociálního a zdravotního systému a z účtu těchto všech podpor potom dodávají vejce, která mají cenu, která je nižší než úroveň nákladu na jedno vejce u zemědělců v České republice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Je tedy na místě zavést nějaké národní podpory pro české zemědělce, pro české chovy?

Marian JUREČKAministr zemědělství

My už se v otázce národních podpor, řekněme, dostáváme na určitou mez, kdy je to ještě efektivní, kdy i ta administrativa, která souvisí s jakoukoliv národní dotací, jak pro toho, kdo o to žádá, to znamená pro toho zemědělce, tak i pro nás je ještě v nějaké únosné mezi. Právě proto třeba dneska sněmovna projednala v prvním čtení tu podporu, která se týká zelené nafty pro živočišnou výrobu, protože to je, řekněme, podpora, která je velice efektivní a opravdu dává daleko větší efektivitu pro celý ten systém zemědělských dotací.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

My se k zelené naftě ještě dostaneme, pane ministře. Každopádně z pohledu spotřebitele je přece asi výhodnější kupovat vejce za levnější ceny bez ohledu na to, jaká je situace tedy českých drůbežáren?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já bych chtěl říci, že primárně my jsme dnes o tom tématu na tiskové konferenci nehovořili z hlediska problematiky dumpingu, což je jedno téma, které, řekněme, občas nám dělá problémy, ale hovořili jsme o něm především proto, že dost často dochází ke klamání spotřebitele, kdy ty vejce, která uvádějí obchodní řetězce na trh, mají třeba nesrovnalosti ve značení těch vajec, mají jinou deklaraci, deklarují se, že to jsou česká vejce, přitom to nejsou česká vejce. A jedinou jistotu má spotřebitel, pokud do vejce vezme do ruky a na jeho skořápce najde údaj „CZ“, potom je to vejce České republiky. O tom jsme dneska primárně hovořili, že my v našich kontrolních, nebo v nálezech našich kontrol za letošní rok jsme tady našli více než 600 tisíc vajec, které byly v supermarketech z dovozu, které měly nesrovnalosti s legislativou, měly tam problémy a museli jsme je vracet zpátky do zemí, odkud k nám přišly, především do Polska.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Čili především polská vejce mají tato pochybení?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Jenom za červen jsme vrátili 160 tisíc kusů vajec do Polska právě proto, že tato vejce nebyla označena tak, jak mají být označena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Jde tedy především o chyby v tom značení, nebo se třeba našly ještě nějaké další negativní nálezy, které třeba implikují k tomu, že ta vejce jsou, nevím, menší, méně kvalitní?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ne, především jde o tu otázku toho značení a vlastně to souvisí s tím klamáním, že potom dost často zákazník je uváděn v omyl a má pocit, že kupuje český produkt od českého zemědělce, že tím podporuje našeho zemědělce, ale přitom kupuje produkt, který byl třeba v České republice jenom přebalen a na tom obalu, na té krabičce je uvedeno „CZ“, ale to je to označení té provozovny, která to přebalila, která to dala do toho posledního obalu. Ale klíčové je to, co je na tom vejci, a to jsme dneska, řekněme, jako téma chtěli zdvihnout a upozornit na to spotřebiteli, aby si na to dali daleko větší pozor, a aby to vyžadovali i po svých obchodnících nebo tam, kde nakupují potraviny, aby dodávali, pokud chtějí kupovat české produkty, aby byly opravdu české produkty.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Vy tedy apelujete také ale na české spotřebitele, aby tedy především hleděli na to, odkud ta vejce pocházejí a brali ta česká vejce, protože jak říkáte, ta nemají problém ve značení a tím pádem je možné garantovat jejich kvalitu i to, odkud pocházejí. Ale není vlastně toto princip jednotného trhu, kdy vlastně Česká republika by měla ohlídat, aby právě ta vejce s problematickým značením se vůbec u nás na trhu neohlídala a neapelovat na českého spotřebitele, aby zkrátka kupoval jen ta česká?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tady je několik aspektů u této problematiky. Jedna věc je samozřejmě volný trh, ten my respektujeme, je to, řekněme, určitá výhoda, kterou nám dává členství v Evropské unii u mnoha i jiných komodit, nejenom u potravin, ale na druhou stranu také zákazníkovi vysvětlujeme to, když kupuje produkt od českého zemědělce, co tím získává. Za prvé v případě, že to je české vejce, když budeme používat tento příklad, tak my od začátku víme, jaká byla kvalita obilovin, a řekněme komodit, které se použily pro výrobu krmiva. V jaké kvalitě bylo krmivo, jaká proběhla medikace, jak se případně používaly v tom chovu antibiotika. Víme všechno vlastně od prvního kroku výroby toho vejce až po jeho dodání na pult k zákazníkovi. To u těch výrobků, u těch vajec, které dovážíme ze zahraničí, nevíme, tak to...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Jak je to možné, pakliže jsme na jednotném evropském trhu, tak přece ta vejce musí splňovat evropské normy?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ona musí, ale ostatně s ohledem na to, že mnohokrát i u jiných potravin jsme zjistili například rezidua pesticidních látek, které se třeba nesměly už dávno používat, zjistili jsme to i u dodávek potravin z členských států Evropské unie na náš trh. To je, řekněme, ten rozdíl, kdy my nemůžeme jako Česká republika stoprocentně ručit za výrobní procesy všech těch ostatních jiných zemědělců a za práci dozorových orgánů v těchto zemích. Můžeme za to ručit v případě produktů a produkce, která se odehrává na území na České republiky, a to je ten benefit, který tady vysvětlujeme u nákupu českých produktů a pak je samozřejmě ten benefit i v pohledu tom, že tady je podnikatel, který zaměstnává lidi, zaměstnává české občany, platí tady řádně daně, sociální a zdravotní a vlastně podporuje i rozvoj české ekonomiky a české společnosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Čili taková pochybení, o kterých jste mluvil, u českých produktů zemědělských vylučujete?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Jsou naprosto minimální, jsou v daleko menším měřítku a vidíme to na statistikách zjištění našich dozorových orgánů, když srovnáváme českou produkci, produkci z Evropské unie a mimo Evropskou unii. České zemědělské i potravinářské produkty mají tu nejmenší chybovost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Dokonce Jiří Šír z vašeho Ministerstva řekl, že nemohou ta vejce dovozová za tak nízké ceny splňovat evropské normy. Skutečně to tak je, že porušují evropské normy?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Je to samozřejmě okamžitě otázka, pokud někdo dokáže nabízet například vejce ještě za nižší cenu, než je vůbec nákladový součet nákladových položek na vejce v České republice, v jaké kvalitě vlastně a v jakých výrobních prostorách se vůbec výroba takovéhoto produktu odehrává. To samozřejmě implikuje tyto otázky a může to vyvolávat různá podezření.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Ale konkrétní důkazy o tom, že třeba není splňována platná evropská legislativa co do polských vajec například nemáte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tak jako v okamžiku, kdy jsme například zjistili špatné značení těch vajec, kde například to byla vejce, která neměla vůbec žádné značení, tak samozřejmě to je to první, o čem hovořil pan náměstek Šír, že prostě dochází k flagrantnímu porušování i té evropské legislativy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Pakliže je český spotřebitel s tímto obeznámen, preferuje přesto dovozová vejce, je to kvůli ceně?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já bych řekl, že jedna věc je cena a samozřejmě část spotřebitelů, která je v tak tíživé situaci, že jednoznačně preferuje jenom cenu. Ale pak je to i otázka toho, že se dost často spoléhá spotřebitel na informaci u vajec na tom, co je uvedeno na té krabičce, a tam je dost často napsáno například česká vejce a je u toho uvedeno „CZ“, ale to „CZ“ souvisí s tou firmou, která to přebalovala, s jejich provozem a pak tu krabičku otevřete a zjistíte, že tam jsou vejce z Litvy, z Polska a z jiných států, takže ten zákazník je na ten první pohled lehce uváděn v omyl, tak proto dneska jsme právě vysvětlovali to, aby se zákazníci zaměřili i na tu informaci, která je přímo na tom vejci, protože ta je stoprocentní garancí toho původu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

A kde se stává ta chyba, protože vejce stejně jako ostatní živočišné produkty musí dovozci nahlašovat Státní veterinární správě den před dovozem, neselhává tedy spíš ta kontrola potom na české straně?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ta určitě neselhává, ostatně právě v měsíci květnu jsme zjistili půl milionu vajec v řetězci Kaufland, kdy bylo nahlášeno zboží, zhruba jenom jedna desetina této, tohoto celkového objemu a...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Takže řetězce to obcházejí zkrátka?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Obcházejí to jak dovozci, tak i některé řetězce, kdy prostě nenahlásí to množství, které skutečně dovezli, a buď to nenahlásí vůbec, nebo nahlašují nižší, nižší množství.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Budete, pane ministře, tuto situaci ohledně vajec na českém trhu a jejich kvality těch dovozových vajec mluvit například s polským ministrem zemědělství, nebo budete to řešit třeba se zástupci u Evropské komise pro oblast zemědělství?

Marian JUREČKAministr zemědělství

My to řešení toto okamžitě, když tu situaci zjistíme. A vysíláme takzvané alerty, které dáváme do toho celounijního systému, kde upozorňujeme na buďto potraviny, které jsou nebezpečné, najdeme tam například rezidua pesticidů, nebo i například na špatné značení. Tyto věci okamžitě předáváme všem státům, i tomu státu, odkud k nám tyto produkty přišly, takže to se okamžitě řeší a my, protože ten problém jsme začali vnímat, tak i právě proto jsme zvýšili ten počet kontrol od začátku letošního roku i zaměřené právě na vejce, která se k nám dovážejí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Říká ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. V minulých dnech se začal sklízet ozimí ječmen a pšenice. Zemědělci jsou v odhadech výnosů zatím opatrní, ale už říkají, že sucho se zatím příliš neprojevuje. Stihla se tedy zemědělská půda, pane ministře, vzpamatovat z toho loňského sucha?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ten letošní rok z hlediska průběhu počasí, pokud jde o vegetaci, to znamená, když budeme hodnotit zimu a letošní jaro, byl relativně příznivý vůči zemědělcům. Ale pokud budeme mluvit o tom, zdali se půda a voda v ní dokázala, řekněme, už dostat do normálního stavu, tak k tomu nedošlo. My víme z informací o zásobách spodní vody, že nám tyto zdroje trvale klesají a byť například přijde období jednoho měsíce, který je srážkově nadprůměrný, přesto se tyto zásoby spodních vod nedokáží doplnit na ty dlouhodobé průměry.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Právě, vy jste také mluvil, dlouhodobě se mluví o tom, že se musí zkrátka změnit přístup zemědělců i lesníků k tomu, jak se chovat k půdě. Daří se to?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Daří se to, my to vidíme na statistických informacích, které získáváme od zemědělců z jejich zemědělské praxe. Rostou nám plochy meziplodin, plochy bílkovinných plodin, jako je například vojtěška, jetel, takže k těm změnám těch trendů, které byly za posledních, řekněme, 10, 15 let negativní, tady za poslední dva roky dochází, to je jednoznačné, to je neoddiskutovatelné. Akorát bychom potřebovali, aby to tempo bylo ještě rychlejší, aby zemědělci si daleko ještě více dávali pozor na to, jakým způsobem hospodaří na půdě, a jak by mohli zvyšovat ještě tu schopnost půdy zadržet více vody, to znamená...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Motivujete tak, aby to dělali s určitou rychlostí, aby se jim to taky nějakým způsobem vyplatilo?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Motivujeme je v mnoha aspektech. Jednak, řekněme, v těch legislativních těch restriktivních, kde jim říkáme například od příštího roku, jaké velikosti půdních bloků budou moci mít na svažitých pozemcích...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Čili to je taková negativní motivace.

Marian JUREČKAministr zemědělství

To je taková negativní motivace, ale vnímáme jako taky důležitou. Ale děláme i pozitivní motivaci například v oblasti investičních dotací podporujeme teď nově v tom zářijovém kole, které bude vypsáno v programu rozvoje venkova, aby si zemědělci mohli čerpat dotaci 40 % až 50 % dotace na nákup například techniky, která souvisí se zpracováním půdy, které vede právě k vyššímu zadržení vody v půdě, to znamená, hloubkové kypřiče, aby využívali více pásové podvozky, které tolik neutužují půdu, aby využívali precizní zemědělství, takzvané GPS systémy, které se zase dokáží udělat jednodušší management pojezdu po tom pozemku, aby se ta pole a ta půda tak neutužovala. To jsou věci, které teď nově podporujeme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Navíc i Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program, v němž rozdělí 300 milionů korun na to, aby obce mohly uskutečnit nové průzkumné vrty. Stačí to, je to dobrá aktivita, protože na stranu druhou se upozorňuje, že může dojít na to, že budou odčerpávány ty podzemní vody, kterých mnohdy není dost?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Je to aktivita, kdy v mnoha lokalitách není žádné jiné řešení, ale není to aktivita jediná. Tady jsou aktivity, které děláme společně a dělá je samozřejmě potom i naše Ministerstvo, a to je otázka obnovy vodohospodářských soustav, otázka budování drobných vodních nádrží v krajině, rybníků, ale i vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb, ale právě potom k využití na závlahy. My připravujeme využití ploch střech u zemědělských subjektů, aby je využívaly také v daleko větší míry, například na závlahy, případně na technickou vodu v rámci svých objektů farem. Takže těch opatření je daleko více, pokud jde o lepší hospodaření s vodou a ta opatření se teď už začínají, zaplať Pánbůh realizovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Ujišťuje Marian Jurečka, ministr zemědělství z KDU-ČSL, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vy už jste se toho, pane ministře, dotkl. Sněmovna dnes podpořila v prvním čtení zákon o zelené naftě i pro živočišnou výrobu. Kolika živočichářům by tedy ta vratka části spotřební daně mohla pomoct?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Těch subjektů je řádově několik jednotek tisíc, můžeme mluvit, řekněme, zhruba do sedmi, osmi tisíc subjektů, které provozují živočišnou výrobu v České republice. Ta odhadovaná částka je zhruba teď 385 milionů korun, pokud jde o tu vratku na úrovni 40 %. My chceme v druhém čtení tu úroveň vratky z těch 40 % zvýšit až někde na hodnotu 90 % na ten strop, který nám umožňuje Evropské unie, abychom tak v součtu dostali do zemědělství částku zhruba kolem 900 milionů korun. Ještě v letošním roce počítá se s tím, že zemědělci budou moci žádat zpětně od 1. ledna letošního roku o tuto vratku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Devět set milionů korun, tak to je částka, o kterou usilujete, ovšem proti rozšíření zelené nafty se tvrdě staví opozice, TOP 09, kritizuje ji i ODS s tím, že to je v podstatě takový daňový dar, mimo jiné i pro dva členy vlády, konkrétně mluví o Andreji Babišovi, jako vlastníkovi Agrofertu, ale také i vás, coby o bývalém soukromém zemědělci. Vylučujete, že byste byl v tomto bodě ve střetu zájmů?

Marian JUREČKAministr zemědělství

To jednoznačně odmítám. Já jsem řekl už před dvěma lety, když jsme projednávali zelenou naftu na rostlinnou výrobu, že farma mé manželky nikdy o tuto podporu, dokud budu v politice, žádat nebude. Nežádá a nežádáme ani žádné jiné investiční podpory. Takže tady se chovám v tomto ohledu transparentně a to, co jsem řekl, stále platí a pan Miroslav Kalousek to moc dobře ví, a bohužel to stále používá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Třeba se po svém vládním angažmá ale zase k farmařině vrátíte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ostatně to já nevylučuju, já se na to těším a budu rád, když z politiky se vrátím zase zpátky k této práci, která mě baví. Ale chci říci, že tady se počítá s tím, že ta vratka zvýšená bude na úrovni těch zhruba 90 % po dobu letošního roku a příštích dvou let, pak se vrátí na tu úroveň 40 %. Ale hlavně, myslím, že ta diskuse, jestli to je pro někoho nebo není, je nutné se podívat, že to děláme pro živočišnou výrobu jako celek. Ve všech státech okolo nás, kromě Slovenska, je zelená nafta. A já nemám jiné efektivní zdroje, jak zemědělcům dále pomáhat, protože pokud budeme vymýšlet další národní dotace, tak každá další národní dotace je administrativa pro zemědělce, pro stát, nese s sebou daleko větší náklady, než je administrace zelené nafty a není to tak efektivní. Já když dám korunu přes národní dotaci, to neznamená, že tu korunu dostane zemědělec. Ten zemědělec musí udělat něco navíc, musí mít vícenáklady, zhoršuje to jeho konkurenceschopnost ve většině případů a není to zdaleka tak efektivní jako ponechat peníze ze zelené nafty u zemědělců.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Víte, tu efektivitu ale jaksi kritizují právě třeba i opozici a ODS, poslanec za ODS konkrétně, bývalý ministr zemědělství Petr Bendl. Právě mluví o té administraci. Říká, že zelená nafta má výhodu především pro velké firmy a že je spojena se spoustou byrokracie. Skutečně pomůže i malému zemědělci, který má třeba jeden traktor?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Jednoznačně pomůže každému zemědělci, i tomu nejmenšímu, který má doma jenom 10 nebo 15 krav. Ta administrace není zase tak složitá. Já osobně vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana bývalého ministra Petra Bendla, který dnes v Poslanecké sněmovně si neviděl do úst, protože plédoval proti zelené naftě, a když jsem mu potom vytáhl, že v roce 2013, když byl ještě jako ministr, tak on sám zelenou naftu hájil, tehdy chtěl ještě na vládě zvrátit to rozhodnutí o zrušení zelené nafty, takže on...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Ale za jeho, za jeho ministrování se zelená nafta zrušila úplně.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Proti jeho vůli a on sám, já jsem mu to tam citoval, hovořil o tom, že to bude navrhovat na vládě, aby to ta vláda nedělala. Takže on, řekněme, bych populisticky otočil a opravdu to spíš vyvolalo úsměvy. Já si vážím politiků, kteří mají své konzistentní názory, ale jednoznačně tady tvrdím: Je to spravedlivé opatření, které pomůže všem zemědělcům, kteří dělají živočišnou výrobu, a především na živočišnou výrobu jsou vázána pracovní místa na venkově, to je potřeba si uvědomit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Když jsme u těch konzistentních názorů, pane ministře, přesuňme se ještě k jednomu tématu. Ještě na začátku července lidovci kritizovali návrh ministra dopravy Dana Ťoka z hnutí ANO na tříleté prodloužení smlouvy s firmou Kapsch. Předevčírem kabinet tento návrh schválil. Proč jste změnili názor?

Marian JUREČKAministr zemědělství

My jsme nezměnili názor. My opakovaně říkáme, že Ministerstvo dopravy neudělalo dost aktivity pro to, aby mělo, aby vypsalo, aby zvládlo vypsat otevřený tendr. To jednání vlády, a my jsme to dopředu avizovali, bylo o tom, že teď už se hledá v tento okamžik nouzové řešení, aby se vůbec efektivně vybíralo mýto po prvním lednu příštího roku. A pro nás bylo klíčové, když ty materiály donesl ministr dopravy na stůl, aby to odůvodnění této zakázky v jednotném řízení bez uveřejnění bylo odůvodněno podle zákona. A čekali jsme, jaké bude stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a ministryně a jak bude ministryně sama hlasovat. V okamžiku, kdy ministryně sama vyslovila garanci, že je to v souladu se zákonem, tak pak jsem já osobně byl připraven tady toto řešení podpořit, protože pokud na misce vah mám na jedné straně to, že mýto nebudu vybírat vůbec, a stát přijde zhruba o 10 až 12 miliard korun do státního rozpočtu, a z České republiky se stane parkoviště, anebo mám tady aspoň nějakou šanci to vybírat, tak jsem dal prostor pro to, aby ministerstvo dopravy mohlo tu šanci využít, ale s tím, že tady není smlouva, že to dostane Kapsch a na tři roky, to není rozhodnutí vlády. Tady se vytvořil prostor, aby do tří let, do tří let se vysoutěžila otevřená veřejná zakázka a my jsme apelovali na ministra dopravy, aby to stihl dřív než za ty tři roky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Dobrá, ale když mluvíte o té garanci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, tak ministryně Karla Šlechtová ale řekla, že je možné, že pokud Ministerstvo dopravy nedokáže, že se snažilo zbavit závislosti a exkluzivity s firmou Kapsch, tak odpovědné orgány postup ministerstva dopravy napadnou. Čili na jednu stranu tu určitá, říkáte, je potřeba určité garance, ale jsou tu i tato slova Karly Šlechtové?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já vycházím z toho, co říkala na jednání vlády. Na jednání vlády, pokud jednou to bude třeba soud řešit, jednoznačně stenozáznam, kde jsou její slova zaznamenána, i celá diskuse, i popis toho, co se ministr dopravy snažil udělat pro to, aby se vymanil ze závislosti na firmě Kapsch. A na základě těchto argumentů jsme se nakonec rozhodli v této, řekněme, určité časové komplikované situaci umožnit ministerstvu dopravy udělat toto řešení pro to, aby se mýto vybíralo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Čili vylučujete, že by po lednu 2017 došlo na kolaps, co se týká výběru mýta, tato varianta tímto rozhodnutím kabinetu je zcela mimo hru?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já si myslím, že stoprocentní jistota je jenom u daní a u smrti. Takže otázka, jestli to někdo napadne a jak bude soud rozhodovat, no to je otázka, o které nechci spekulovat, to ukáže budoucnost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Ta je skoro jistá, protože takový postup už chtějí napadnout zástupci opozice a pravděpodobně i konkurenční firmy.

Marian JUREČKAministr zemědělství

No, tak potom musí o tom rozhodnout soud. Já nechci předjímat rozhodnutí soudu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Děkuji vám. Na shledanou.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Děkuji za pozvání. Pěkný den přeji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka

Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiozurnal.cz.

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL