Ministr zemědělství Jurečka se sešel s generálním ředitelem EK pro zemědělství a rozvoj venkova Plewou


20.06.2016

Tisková zpráva – Tíživá situace na trhu s mlékem a vepřovým masem byla hlavní tématem dnešního setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova Jerzyho B. Plewy. Jednali také o situaci v sektoru cukru a cukrovky, důsledcích silných jarních mrazů a o zjednodušení Společné zemědělské politiky EU.

Ministr Jurečka ocenil dosavadní aktivity Evropské komise, nicméně současný vývoj podle něj ukazuje, že navzdory opatřením na evropské i národní úrovni je situace v sektorech mléka a vepřového masa i nadále kritická. „Stále se potýkáme s poklesem výkupních cen za mléko, které se pohybují pod výrobními náklady. V dubnu klesla cena na 6,54 koruny za litr, což představuje meziroční snížení ceny o 20 procent. Na Ministerstvu se od počátku snažíme situaci producentů řešit jak využíváním nástrojů Unie, tak zavedením nových národních dotačních titulů. Mimořádnou kompenzaci, kde bylo ČR z prostředků EU alokováno 11,2 milionu eur, jsme navýšili o 100 % z národních peněz. Využili jsme také možnost dřívějšího vyplacení záloh na platby SAPS, tedy jednotné platby na plochu, a některé platby z Programu rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Požaduje projednání této problematiky koncem června na Evropské radě, tedy na nejvyšší možné politické úrovni v EU.

Ministr Jurečka a generální ředitel Plewa hovořili také o situaci v sektoru cukru a cukrovky v souvislosti s blížícím se koncem výrobních kvót na cukr v říjnu roku 2017, po kterém nebude výroba této komodity v zemi Evropskou unií regulována. „Také v sektoru cukru se potýkáme s dlouhodobým poklesem cen. Do budoucna bude velmi zásadní pečlivě monitorovat situaci na trhu a mít k tomu všechny potřebné nástroje, a to již v době zrušení kvótového systému. Nutné bude také zajistit adekvátní ochranu evropských producentů,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL